Wednesday August 12, 2020 01:45

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Press Releases

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัล HR Innovation นวัตกรรมด้าน HR ในช่วง Covid-19 ปฏิทินข่าว—02 Jun 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประกวดรางวัล HR Innovation นวัตกรรมด้าน HR ในช่วง Covid-19 เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืน

#นิด้า มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 63 โต 2.5 2.7% ชี้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ หุ้น—30 Jan 20

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส่องกล้องประเมินเศรษฐกิจไทยปี 63 ขยายตัว 2.5 – 2.7% รับแรงขับเคลี่อนจากการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก มองส่งออกกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวดี หลังเปิดเสรีการค้า

NIDA Poll อยู่ไม่เป็น ของพรรคอนาคตใหม่ ทั่วไป—25 Nov 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "อยู่ไม่เป็นของพรรคอนาคตใหม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

สมาคมนักเรียนเก่า Wharton จัดสัมมนาใหญ่ : Us foreign policies and Future of Asia 10 ทั่วไป—06 Nov 19

หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton School University of Pennsylvania,USA : The Wharton Club of Thailand จัดงานสัมมนาใหญ่ Wharton Talks ภายใต้หัวข้อ "US Foreign

NIDA Poll การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั่วไป—15 Oct 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll ชิม ช้อป ใช้ ถูกใจหรือไม่ ทั่วไป—07 Oct 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ชิมช้อปใช้...ถูกใจหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทั่วไป—30 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน

NIDA Poll โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ ทั่วไป—25 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Business School X TeC เปิดตัวหลักสูตร WIN เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทย ต่อยอดความคิด ปฏิทินข่าว—23 Sep 19

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับบริษัท TeC e-Business Center ศูนย์กลางการยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจด้วยเครื่องมือดิจิทัล เปิดตัวหลักสูตร "WIN" หลักสูตรแรกจากความร่วมมือระหว่าง NIDA Business School และ TeC e-Business

NIDA Poll จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—23 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่ ทั่วไป—18 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น

NIDA Poll สนามบินนครปฐม ทั่วไป—16 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "สนามบินนครปฐม" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ

NIDA Poll แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น? หุ้น—09 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา

NIDA Poll สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่? ทั่วไป—05 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง "สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร

NIDA Poll เรื่อง ข้าวเหนียวแพง ทั่วไป—02 Sep 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ข้าวเหนียวแพง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ

NIDA Poll ปิดผับตี 4 ทั่วไป—28 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "ปิดผับตี 4" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น

NIDA Poll การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง ทั่วไป—26 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ

ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่ ทั่วไป—22 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เรื่อง "ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่"

NIDA Poll เรื่อง คมนาคมไฟเขียว ขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ ทั่วไป—13 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "คมนาคมไฟเขียว ขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 จากผู้ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กระจายทุกระดับการศึกษา

NIDA Poll ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 - 2019 ทั่วไป—07 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019 – 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 – 2019" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2562

NIDA Poll สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3 ทั่วไป—05 Aug 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

NDA Poll เรื่อง นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล ทั่วไป—30 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ไทยมีสิทธิคว้าโอกาสผลักดันมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 25% ไทยมีสิทธิคว้าโอกาสผลักดันมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น หุ้น—24 Jul 19

Prof. Ludo Cuyvers ศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศูนย์การศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยแอนต์เวิร์ป (University of Antwerp) ประเทศเบลเยี่ยม

NIDA Poll นโยบายกัญชา ทั่วไป—24 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "นโยบายกัญชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั่วไป—22 Jul 19

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" โดยเริ่มทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2562

NIDA Poll การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วไป—19 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ" โดยเริ่มทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18

NIDA Poll ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยัง ทั่วไป—10 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยัง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ ทั่วไป—08 Jul 19

พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "สังคมไทย ร่วมใจ

NIDA Poll รู้สึกอย่างไรกับปัญหาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั่วไป—08 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "รู้สึกอย่างไรกับปัญหาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

NIDA Poll แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. ทั่วไป—04 Jul 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้ กยศ." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 38 ปี