Sunday December 15, 2019 10:08

ประสบภัย Press Releases

รมช.มนัญญา มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ปี 2562 หวังให้เกษตรกรนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพต่อไป ทั่วไป—13 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ว่า จากการที่ได้เกิดภาวะฝนแล้ง

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 7 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—13 Dec 19

กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 39 อำเภอ 215 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำ อย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (13 ธ.ค.62) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 39 อำเภอ 215 ตำบล 1,994 หมู่บ้าน โดยเชียงราย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) รวม 13 อำเภอ 69 ตำบล 612 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงของ อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอพญาเม็งราย นครพนม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอปลาบาก รวม 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน มหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) รวม 6 อำเภอ 43 ตำบล 542 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอแกดำ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราชบึงกาฬ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) รวม 4 อำเภอ 32 ตำบล 238 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอพรเจริญ อำเภอเมืองบึง

ภาพข่าว: ชไนเดอร์ฯ ห่วงใยส่งผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัย ทั่วไป—11 Dec 19

นายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจ Home& Distributions เป็นตัวแทนชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมแสดงความห่วงใยและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทย จับมือพันธมิตร 8 องค์กรใหญ่ ลงนามความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที ทั่วไป—09 Dec 19

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทย จับมือพันธมิตร 8 องค์กรใหญ่ ลงนามความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติในประเทศไทย ผ่านโครงการ #DontForgetThem องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย จัดโครงการ #DontForgetThem

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระดับน้ำลดลง เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย ทั่วไป—09 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 13 อำเภอ 73 ตำบล 487 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 20,458 ครัวเรือน 58,660 คน ทั้งนี้

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด ทั่วไป—06 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี มหาสารคาม บึงกาฬ และหนองคาย รวม 39 อำเภอ 203 ตำบล 1,884 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—04 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 69 ตำบล 439 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 17,294 ครัวเรือน 47,745 คน และในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเอนได้รับผลกระทบ

ภาพข่าว: มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ทั่วไป—02 Dec 19

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 50,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อร่วมสบทบทุนนำไปฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยมี นางสาววรุณยุพา

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั่วไป—02 Dec 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 11 อำเภอ 48 ตำบล 209 หมู่บ้าน 39 เทศบาล บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 16,051 ครัวเรือน 30,573 คน ถนน 8 สาย ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—26 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน เลย อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปภ.รายงาน 6 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—25 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน เลย อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดเสียหายจากผลกระทบแผ่นดินไหว เร่งสำรวจพื้นที่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—22 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน และเลย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่ได้รับความเสียหาย

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—18 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

ภาพข่าว: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มอบเงินบริจาคช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านดอนตะลี จ.อุบลราชธานี ทั่วไป—12 Nov 19

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้งบ้าน นำโดย นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนตะลี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบเงินบริจาคช่วยฟื้นฟู หลังจากประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ระดับ 3 เมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

ท่าเรือประจวบ สนับสนุนกองทัพเรือ จัดเรือ ต. 81 ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในพื้นที่จังหวัดประจว ทั่วไป—06 Nov 19

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้สั่งการให้เรือเอก วิโรจน์ อารียวงศ์สถิตย์ ผู้บังคับการเรือ ต.81 ซึ่งทำการลาดตระเวนอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา บรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยขยายเวลารับชำระเบี้ยประกันภัย ปฏิทินข่าว—04 Nov 19

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะวิกฤติอุทกภัย ที่ขณะนี้กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ด้วยการประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 32 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ

เจาะแผนฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร 5 โครงการ สศก. เผย เกิดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจกว่า 4 หุ้น—01 Nov 19

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยช่วงปี 2562 งบประมาณ จำนวน 3,120 ล้านบาท

ภาพข่าว: Galong มอบสบู่ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ทั่วไป—31 Oct 19

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท การอง มาเก็ตติ้ง จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีอันตรายภายใต้แบรนด์ "การอง" ร่วมกับ บริษัท คามาร์เทค แอพพลายแอนซ์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่อง8นำ ฝ้าย-เอี๊ยง บินลัดฟ้า ฟื้นฟู บ้านผู้ประสบภัย อุบลฯ ทั่วไป—30 Oct 19

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ภายใต้ โครงการ"ช่อง8 ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม" นำทีมโดย ดารานักแสดง ฝ้าย เวฬุรีย์ ดิษยบุตร จากละครเรื่อง เล่ห์รัญจวน และ เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ จากละครเรื่อง เรือนสายสวาท พร้อมด้วย กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ ลงพื้นที่โดยเครื่องบิน

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานน้ำท่วม ทั่วไป—29 Oct 19

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ( สายผลิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท จากการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ร่วมใจ ช่วยชาวแพรนด้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานน้ำท่วม ทั่วไป—29 Oct 19

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ( สายผลิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท จากการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ร่วมใจ ช่วยชาวแพรนด้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี ทั่วไป—28 Oct 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

ภาพข่าว: เต็ตตรา แพ้ค มอบหลังคา 2,000 แผ่น จากโครงการหลังคาเขียวฯ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอุลบลราชธ ปฏิทินข่าว—25 Oct 19

เมื่อเร็วๆ นี้ — ในนามของโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ("ภาฯ") ยามยาก, เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก มอบแผ่นหลังคาจำนวน 2,000 แผ่น ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: 2 สาว เฟรม และ ซอนญา ตัวแทนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT16! ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอีสาน ทั่วไป—24 Oct 19

2 สาว เฟรม (ซ้ายสุด) และ ซอนญา (ขวาสุด) เป็นตัวแทนไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT16! (สเวทซิกซ์ทีน!) มอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ "กลุ่ม MBK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย" กิจกรรมดี ๆ ของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะนำไปมอบให้กับสภากาชาดไทย

ภาพข่าว: ตลาดสี่มุมเมืองร่วมกับเทศบาลคูคตส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—22 Oct 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 นำโดยคุณมาลินี พิชญาพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบุคคลและธุรการ อาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาค ทั้งผักผลไม้ อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีคุณณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลคูคต

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือพนักงานน้ำท่วม ทั่วไป—21 Oct 19

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ( สายผลิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท จากการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ร่วมใจ ช่วยชาวแพรนด้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ภาพข่าว: เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ (บีอาร์) เข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วมในโครงการ ปัน ปัน ปี 5 ทั่วไป—21 Oct 19

The Bangkok Residence (BR) ร่วมกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นผ่านมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล จ.อุบลราชธานี และได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ภาพข่าว: สพร.7อุบลฯ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภั ทั่วไป—18 Oct 19

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แนนต์ วรวิตา นำทีมจิตอาสาช่อง MONO29 สู่ จ.อุบลฯ กิจกรรม Big Cleaning Day คืนพื้นที่สู่ชุมชน ทั่วไป—18 Oct 19

ส่งเสริม ช่วยเหลือ พร้อมปันน้ำใจเพื่อคนไทย พัฒนาสังคมไปด้วยกันสำหรับเครือบริษัท "โมโนกรุ๊ป" (MONO Group) ล่าสุดร่วมฟื้นฟู เยียวยาพื้นที่ผู้ประสบภัยชาวอิสาน ที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หนึ่งใน อำเภอที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยร้ายแรงสูงที่สุด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—18 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 จุด รวม 6 ครัวเรือน 26 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง