Wednesday November 20, 2019 03:36

พัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—19 Nov 19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการ ระบบ e-service ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสุรพล พลอยสุข

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมกับร้าน อโรคยา มาสซาส เปิดฝึกอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—19 Nov 19

วันที่19 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับร้าน อโรคยา มาสซาส เปิดฝึกอบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาฝึก 150 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2562 ให้กับพนักงานภายในร้าน อโรคยา มาสซาส และพนักงานในเครือข่าย

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั่วไป—18 Nov 19

18 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ย. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—18 Nov 19

18 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ย. 62

ก.แรงงาน ระดมสมองพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป—18 Nov 19

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อรองรับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้ ทั่วไป—15 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ทั่วไป—15 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และภารกิจของหน่วยงาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางพรรณมณีมัย จีนสูงเนิน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—15 Nov 19

15 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม พัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ สาขาควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ทั่วไป—15 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (Supervisor of Overhead crane) จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ให้กับพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—15 Nov 19

14 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 22 พ.ย. 62 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด ทั่วไป—15 Nov 19

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9/2562

สถาบันฯนานาชาติ ต่อยอดนักดีไซน์เนอร์กลุ่ม SME OTOP คลัสเตอร์ผ้า ทั่วไป—15 Nov 19

"สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ พัฒนาฝีมือกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นเสื้อโค้ทและกระเป๋า สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ต่อยอดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" น.ส.อาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันฯนานาชาติ

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ทั่วไป—15 Nov 19

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวขนิษฐา ฟองภู่ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—15 Nov 19

14 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรีโดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ

ภาพข่าว: สนพ.อจ. ต้านคอร์รัปชั่น ชูแนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ทั่วไป—14 Nov 19

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด " ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "

ก.แรงงาน เสริมมาตรฐานแรงงานไทย ติดเครื่องหมายการันตีคุณภาพผู้ประกอบการ ทั่วไป—14 Nov 19

ก.แรงงาน ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย ติดเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงาน พร้อมมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การันตีคุณภาพแรงงานในสถานฟประกอบกิจการกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ทั่วไป—13 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองจัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—13 Nov 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมผู้มีงานทำพื้นที่มหาสารคาม ทั่วไป—13 Nov 19

13 พฤศจิกายน 2562 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมได้ชี้แจงนโยบายกระทรวงแรงงาน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะ ทั่วไป—13 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวภูริชญา พิลึก

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ ทั่วไป—12 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น ระยะเวลา 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 9-10,17-18

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ทั่วไป—12 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ ทั่วไป—12 Nov 19

วันที่ 11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ เปิดฝึก โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่2 ทั่วไป—12 Nov 19

วันที่ 11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จัดอบรมยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน

ภาพข่าว: สพน.บุรีรัมย์ สอบสัมภาษณ์ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ทั่วไป—12 Nov 19

วันที่ 12 พ.ย. 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สอบสัมภาษณ์ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14

ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือ ทั่วไป—12 Nov 19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบปะประชาชน กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานอิสระ ณ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—11 Nov 19

11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทาสีอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ย. 62 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ทั่วไป—11 Nov 19

11 พ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 14 พ.ย. 62 จำนวน 20 คน ณ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—11 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้แรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถถูกต้องตาม

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ทดสอบมาตรฐาน ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—11 Nov 19

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานทั่วไป จำนวน 21 คน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีฝีมือถูกต้องตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน