Sunday January 19, 2020 23:44

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน Press Releases

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—16 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทั่วไป—15 Jan 20

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ( e-testing ) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำผ้าซาโนติกภูเก็ต ทั่วไป—14 Jan 20

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม

ภาพข่าว: สพร. ๑๗ รย. เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย ทั่วไป—13 Jan 20

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย จำนวน ๒๑ คน (๓๐ ชั่วโมง) โดยมีนางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—10 Jan 20

วันที่ ๘ ม.ค ๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๒ คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามาถกลาง สพร. ๑๗

ภาพข่าว: สพร. ๑๗ รย. ดำเนินการทดลอง ทดสอบภาคความสามารถของการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—10 Jan 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการทดลอง ทดสอบภาคความสามารถของการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๒๖ สาขาช่างซ่อมกระจกรถยนต์ ระดับ ๑ ของบริษัท แต้ล้งฮั้ว (ที เอล เฮช) 95 กรุ๊ป จำกัด สาขาถนนสุขุมวิท อ.เมืองระยอง

ภาพข่าว: สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับนักศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส ทั่วไป—30 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีนครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวช. และปวส.ชั้นปีสุดท้าย

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สพร. 7 อุบลฯ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 10 ต. ท่าช้าง อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริม ให้สถานประกอบกิจการกว่า 141 ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมสัมมนา "การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557" ให้กับสถานประกอบกิจการจำนวน 141 แห่ง ณ โรงแรมเพิร์ล

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือข้อราชการ ทั่วไป—27 Dec 19

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการ จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป—26 Dec 19

วันที่ 25 ธ.ค. 62 รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศ ให้ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ทั่วไป—26 Dec 19

วันนี้ (25 ธ.ค. 2562) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดกิจกรรม "มัชฌิมนิเทศ" ให้ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จำนวน 3 สาขาดังนี้ 1. สาขาพนักงาผสมเครื่องดื่ม 2. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ภาพข่าว: ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ทั่วไป—25 Dec 19

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส

ผลิตแรงงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่งฝึกในสถานประกอบกิจการ สร้างประสบการณ์การทำงาน ทั่วไป—24 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ สนับสนุนการแข่งขันในระดับจังหวัดและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

สพร. 9 พิษณุโลก ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 7 ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั่วไป—23 Dec 19

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ)

สพร.21ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 " ณ ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต

สพร.12 สงขลา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12 สงขลา) มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ได้มีจัดฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (6 ชั่วโมง)

ภาพข่าว: ฝึกอบรมแรงงานใหม่เปิดโอกาสความสำเร็จในวิชาชีพ สาขาช่างสีรถยนต์ ทั่วไป—20 Dec 19

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเพิ่มทักษะฝีมือช่างซ่อมสีรถยนต์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

สพร.18 อุดรธานี ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้จัดนำเจ้าหน้าที่ สพร.18 อุดรธานี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ ครั้งที่ ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสมารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2563 ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า

ภาพข่าว: สพร. 22 นครศรีธรรมราช เร่งผลิตกำลังแรงงานเตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ทั่วไป—20 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานเตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1

ภาพข่าว: โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ทั่วไป—20 Dec 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยกวับการขับขึ่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากอำเภอดอนตูม และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลสามง่าม

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนราธิวาส ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ทั่วไป—20 Dec 19

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 15 คน ณ

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั่วไป—19 Dec 19

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด " ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเข้มศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—19 Dec 19

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สพร.18 อุดรธานี เข้าตรวจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ทั่วไป—19 Dec 19

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จำนวน 3 สาขาช่าง

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ทั่วไป—18 Dec 19

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยแอร์ ทั่วไป—18 Dec 19

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยแอร์อินเวอร์เตอร์ หลักสูตร 30 ชม. ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 7/2563 ณ

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง ทั่วไป—18 Dec 19

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท วี กรีน

สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1 จำนวน ทั่วไป—17 Dec 19

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 20 คน ฝึกอบรมและทดสอบระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562