Sunday May 26, 2019 02:27

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท Press Releases

ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพร วว. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019 ทั่วไป—22 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดถั่วมะแฮะ "Helios face serum" ผลงานวิจัยพัฒนาของ

วว.จัดงาน GREEN SERVICE BY TISTR โชว์ความพร้อม ศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรม...รองรับกลุ่มธุรกิจสีเขียว ทั่วไป—22 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน GREEN SERVICE BY TISTR ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย โอกาสนี้

วว. จับมือ ซีพี ออลล์ วิจัยสารสกัดจากกะเพรา ศึกษาฤทธิ์ลดไขมัน ปกป้องเซลล์ตับ สุขภาพ—21 May 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ลงนามความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา (ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น)

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด Beauty Innovation ปฏิทินข่าว—16 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมความงาม "Beauty Innovation Awards 2019" โดย

ภาพข่าว: วว. จัดอบรม หลักสูตร OH SMS-Interpretation of ISO 45001:2018 ทั่วไป—14 May 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดอบรม หลักสูตร "OH & SMS-Interpretation of ISO 45001:2018 Requirements" ให้กับคณะทบทวนการรับรอง

วว./บริษัทยูบีเอ็มเอเชียฯ เผยผลการประกวดนวัตกรรมความงาม Beauty Innovation Awards ทั่วไป—10 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดโครงการประกวดนวัตกรรมความงาม "Beauty

วว.จัดสัมมนาวิชาการผลิตพลังงานทดแทนชีวมวลขยะชุมชนโดยเทคโนโลยีสะอาด ทั่วไป—07 May 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การผลิตพลังงานทดแทนชีวมวลและขยะชุมชนโดยเทคโนโลยีสะอาด" ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาประกอบด้วย

วว.เชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!! ทั่วไป—02 May 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงาน Green Service by TISTR ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน A ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ

วว./บริษัทน้ำตาลมิตรผลฯ หารือแนวทางการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอ้อยสู่เชิงพาณิชย์ ปฏิทินข่าว—29 Apr 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. พร้อมคณะ ร่วมหารือกับ นายอิสระ

วว.จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน 500 คน ใน 5 ทั่วไป—25 Apr 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.

วว.โชว์สาธิตผลงานวิจัยนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน เพิ่มผลผลิต ทั่วไป—09 Apr 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือ ยูบีเอ็ม เอเชีย ปฏิทินข่าว—05 Apr 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ความงามไทย ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเวชสำอางสมุนไพร ในงาน "ASEANbeauty 2019" เติมเต็มความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

วว. แถลงข่าว เปิดสถานีวิจัยลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ทั่วไป—03 Apr 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เปิดสถานีวิจัยลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2562 เชิญชวนชอปผลิตภัณฑ์งานวิจัย วว. บริการสุขาเพื่อประชาชน

วว.ร่วมแถลงข่าวงาน ASEAN Beauty 2019 จุดประกายความงาม : โอกาสของธุรกิจความงามไทยในตลาดโลก สุขภาพ—02 Apr 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว ASEAN Beauty 2019 ….จุดประกายความงาม โอกาสของธุรกิจความงามของไทยในตลาดโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม

ภาพข่าว: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือ ยูบีเอ็ม เอเชีย ทั่วไป—27 Mar 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดร่วมแถลงข่าว

วว.ร่วมหารือจังหวัดลำพูนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ทั่วไป—08 Mar 19

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมคณะ

วว. สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั่วไป—07 Mar 19

วว. สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมได้มากกว่า 900 ล้านบาท/ปี ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30% สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./AIST ประเทศญี่ปุ่นจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาTISTR- AIST Mini Joint ทั่วไป—06 Mar 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา "The 2nd TISTR-AIST Mini Joint Symposium" เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาระหว่าง วว. และ National

วว. เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากมะขาม พัฒนาเป็นผลิตใหม่เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ประสบผลสำเร็จในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) สร้างมูลค่าเพิ่มของเหลือทิ้งจาก "มะขาม" ได้แก่

วว.ร่วมงาน สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน พร้อมหารืองานวิจัยปี 2562 ร่วมกับ ทั่วไป—06 Mar 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น นายศานิต นิยมาคม

วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วว.เปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภา ทั่วไป—27 Feb 19

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว./จังหวัดแพร่ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—21 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

วว./บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ ปฏิทินข่าว—14 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ "สานพลังประชารัฐ

วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุกขกร ทั่วไป—14 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ร่วมกับสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กรมป่าไม้ และจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "รุกขกร (arborist)" หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ขนาดใหญ่ (tree surgeon)

วว./บริษัทยูบีเอ็มฯ จัดสัมมนา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั่วไป—13 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดการสัมมนาฟรี! ในหัวข้อเรื่อง "การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร :

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พัฒนาสินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—08 Feb 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าสหกรณ์ให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสะท้อนวิถีชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโดนใจผู้บริโภค แบ่งกลุ่มสินค้าหลัก

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ วว. ทั่วไป—08 Feb 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยนางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ ทั่วไป—07 Feb 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพข่าว: วว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตรความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้อง ทั่วไป—06 Feb 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) จัดการอบรมเชิงวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตร"ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017" โดยมี