Monday August 19, 2019 03:04

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท Press Releases

วว.หารือความร่วมมือ Suzhou Institute of Advanced Technology ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—16 Aug 19

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการด้านวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว., ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.

ภาพข่าว: วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO 19011 ทั่วไป—15 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

มหกรรม OTOP i Style 4 ภาค โรดโชว์ภาคใต้ ทั่วไป—15 Aug 19

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR-วว.) เตรียมจัดงาน "มหกรรม OTOP i Style 4" (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1

วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม TISTR Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขอเชิญชวนเยาวชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของ วว. ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land…

วว.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วว.จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy ทั่วไป—13 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะฯ @ ทั่วไป—13 Aug 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะจำนวนกว่า 45

ภาพข่าว: กองประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว: วว. / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ร่วมหารือกับ Dr Kim Seung Jun, Vice President of Korea Research

วว.ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ KCTC / KRIBB ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย

วว.เปิดโครงการ มัคคุเทศก์จิตอาสา @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป—07 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ "มัคคุเทศก์จิตอาสา" รุ่นที่ 1 คัดเลือก 30 เยาวชนจากโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร... สถานศึกษาใกล้สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เป็น

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ทั่วไป—02 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Big Rock จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ ทั่วไป—26 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วยนายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

ภาพข่าว: วว. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ทั่วไป—25 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร

วว.ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน ทั่วไป—24 Jul 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วว. โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริการอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วย วทน. ในงาน Thailand ปฏิทินข่าว—17 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานการพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ งานบริการอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์

วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Board Meeting 2019 ณ ทั่วไป—12 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก วว. ได้แก่ ดร.บุณณนิดา โสดา และ น.ส.พิมประไพ ศุภรรัตน์ ในฐานะที่ วว. ได้รับคัดเลือกให้เป็น

วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิ ทั่วไป—10 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน

วว.จัดอบรมภายใต้ โครงการชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบสีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั่วไป—08 Jul 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้ "โครงการชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบ

วว.โชว์ผลงานวิจัย Green Sustainable Food ในงานแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia ทั่วไป—05 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 หรือ Fi Asia 2019" โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: วว./บริษัท อาร์อี ไบโอเมทานอล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจ ทั่วไป—04 Jul 19

นางอาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายผจญ ศรีบุญเรือง และนายรัชชาร์ ปัทมพงศา กรรมการ บริษัท อาร์อี ไบโอเมทานอล จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์โครงการหลวงพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯใช้นวัตก ทั่วไป—01 Jul 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์อบรมสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวงพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เน้นสินค้าหลัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์พืชผัก สตรอเบอรี่ สมุนไพร เห็ด กาแฟและชา จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

วว. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย วทน. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสั ทั่วไป—28 Jun 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก" เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 100 คน

วว.จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาความรู้/งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—28 Jun 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

วว. จับมือบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ทั่วไป—19 Jun 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

วว.ร่วมกับ ESCAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ International Workshop on Intellectual Property ทั่วไป—19 Jun 19

หัวข้อข่าว: วว.ร่วมกับ ESCAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "International Workshop on Intellectual Property Management and Technology Licensing" เนื้อข่าว: ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ภาพข่าว: วว. พัฒนาตู้อบลมร้อน ผลิตคุกกี้ผสมธัญพืช ยกระดับผู้ประกอบการ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—19 Jun 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)

วว. ระบุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด ประจวบคีรีขันธ์ มีประสิทธิภาพตอบโจทย์เกษตรกร ปฏิทินข่าว—13 Jun 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง

วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป—13 Jun 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่และร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่

วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2019 นำทัพ 24 ปฏิทินข่าว—11 Jun 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2019 ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

วว. จัดเสวนา Environment Crisis : สิ่งแวดล้อมวิกฤต ทุกชีวิตต้องช่วยกัน ทั่วไป—07 Jun 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเรื่อง Environment Crisis : สิ่งแวดล้อมวิกฤต ทุกชีวิตต้องช่วยกัน