Saturday November 23, 2019 00:23

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท Press Releases

วว. /จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ 3 ชุมชน ผ่านโครงการ InnoAgri นำร่องเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ กล้วยไข่ ด้วย วทน. ทั่วไป—22 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย วว. ประชุมร่วมกับ นายเทวัญ หุตะเสวี

วว. ร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—14 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์

ภาพข่าว: วว. ร่วมการประชุมงาน 2019 Yichun Global Se-Life Conference ทั่วไป—13 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย

วว. เปลี่ยนช่องทางการรับเช็คเงินสดกับคู่ค้า ภายใต้แคมเปญ เงินเข้าบัญชี รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ง่ายๆ ทั่วไป—08 Nov 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับเช็คเงินสดของคู่ค้าภายนอกให้สะดวกยิ่งขึ้นและประหยัดยิ่งกว่าเดิม สนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้แคมเปญ "เงินเข้าบัญชี

ภาพข่าว: วว./JAIMA จัดสัมมนานานาชาติการประยุกต์ใช้สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั่วไป—07 Nov 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติ เรื่อง "The 2nd TISTR and JAIMA Conjoint Conference :

วว./พันธมิตรเชิญชวนร่วมกิจกรรม Brand DNA 2020 ซีซั่น 5 ทั่วไป—07 Nov 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ CPhi South east asia และ PROPAX Asia ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหลักสูตร "Brand DNA 2020 ซีซั่น 5" พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วว. ร่วมการประชุม WAITRO Meetings ณ ประเทศบอตสวานา ทั่วไป—07 Nov 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร WAITRO Board-Regional Focal Point (RFP) Meetings ครั้งที่ 26 และการประชุม RFP

วว. รับรางวัล The Winner จากโครงการ Digital Enterpreneur Awards 2019 ทั่วไป—07 Nov 19

ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เข้ารับมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ The Winner ในโครงการ Digital

ภาพข่าว: วว. ลงพื้นที่ติดตาม Success case ผลการดำเนินงาน วทน. Circular Economy ทั่วไป—06 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากร

ภาพข่าว: วว.เครือข่ายพันธมิตรภาคกลางตอนล่างร่วมประชุมระดมความคิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย ทั่วไป—06 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย

ภาพข่าว: วว. ร่วมเป็นเกียรติในงาน Cosmoprof CBE ASEAN Roadshow เตรียมนำผลงานโครงการ Thai ทั่วไป—05 Nov 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมของเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เนื่องในงาน

ภาพข่าว: วว. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั่วไป—01 Nov 19

นางธัญวรัตน์ กาจสงคราม นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับคณะคณะอาจารย์และนักศึกษา

ภาพข่าว: วว.สร้างเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุก เพิ่มโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน ทั่วไป—01 Nov 19

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการกลุ่มบริหาร นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ

วว./บริษัท Hebei BAOLI Engineering Equipment Corporation Limited. ร่วมหารือเรื่อง ทั่วไป—31 Oct 19

นายอาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมงาน ร่วมหารือกับบริษัท Hebei BAOLI Engineering Equipment Corporation

ภาพข่าว: วว.จัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันในองค์กร ทั่วไป—31 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดแสวงสามัคคีธรรม ต.คลองห้า

ว.รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ..เนื่องในงาน Digital Government ทั่วไป—30 Oct 19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ให้แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ร่วมแสดงความยินดี บ.สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ...ในงาน The Next ทั่วไป—29 Oct 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง(ศทร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ

ภาพข่าว: วว. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ทั่วไป—24 Oct 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)พร้อมคณะร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณ

ภาพข่าว: วว.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ทั่วไป—24 Oct 19

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว./ผู้ประกอบการ ให้สัมภาษณ์สดในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทั่วไป—22 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลงานวิจัย วว. สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ คุณ ธัชพล

ภาพข่าว: วว. ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป—21 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วว.เผยโรงรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จ.ลำพูน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล GMP / GFP ทั่วไป—18 Oct 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย "โรงรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์" จังหวัดลำพูน ผ่านการตรวจรับรองประเมินโรงคัดบรรจุตามระบบมาตรฐานสากล GMP

วว./การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั่วไป—18 Oct 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง

ภาพข่าว: วว.รับรางวัล Recognition of Excellence... หน่วยงานรัฐปฏิบัติภารกิจเสริมศักยภาพ SME ด้วย ทั่วไป—18 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรางวัล Recognition of Excellence ในงานสัมมนา Thailand OpenGov Leadership Forum 2019 ในฐานะที่ วว.

วว./การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั่วไป—18 Oct 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง

ภาพข่าว: วว. เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั่วไป—15 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง วว. เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ภาพข่าว: วว.ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัขกาลที่ ทั่วไป—15 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงาน

วว./กรมการท่องเที่ยวร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว ผ่านการขับเคลื่อนโดยโครงการ ทั่วไป—15 Oct 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผอ.กองพัฒนาแหล่งเท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: วว. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทั่วไป—11 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ภาพข่าว: วว.ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ทั่วไป—09 Oct 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และคณะผู้บริหาร วว. ร่วมแสดงความยินดีกับ