Monday August 26, 2019 05:55

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเ Press Releases

วว. เปิดงาน OTOP i style (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ณ ศูนย์การค้า จังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ทั่วไป—23 Aug 19

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน OTOP i style 4 ภาค หรือ OTOP Innovation Style 4 ภาค ครั้งที่ 1

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ ...สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั่วไป—23 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป—23 Aug 19

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. เชิญร่วมงาน มหกรรม OTOP i Style 4 (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ ทั่วไป—23 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) จัดงาน "มหกรรม OTOP i Style 4" (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1

ภาพข่าว: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั่วไป—22 Aug 19

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน

วว.เชิญร่วมการสัมมนา ฟรี! เสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ ทั่วไป—22 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนา ฟรี ! "เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia 2019 โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโรงงานบริ ปฏิทินข่าว—21 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 หรือ Fi Asia 2019" โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์

วว. โชว์กิจกรรม TISTR Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—20 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โชว์นิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม TISTR Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—19 Aug 19

วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม "TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยการดำเนินงานของ

วว.หารือความร่วมมือ Suzhou Institute of Advanced Technology ณ เมืองซูโจว ทั่วไป—16 Aug 19

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการด้านวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว., ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.

ภาพข่าว: วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO ทั่วไป—15 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

มหกรรม OTOP i Style 4 ภาค โรดโชว์ภาคใต้ ทั่วไป—15 Aug 19

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR-วว.) เตรียมจัดงาน "มหกรรม OTOP i Style 4" (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1

วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม TISTR Land ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขอเชิญชวนเยาวชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของ วว. ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรม "TISTR Land…

วว.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี ทั่วไป—14 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทยโอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภาพข่าว: วว. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—13 Aug 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน วว. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " 87 พรรษา"

วว.จับมือพันธมิตรจัดงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy ทั่วไป—13 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Sustainable Packaging for Circular Economy

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการขยะฯ @ ทั่วไป—13 Aug 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะจำนวนกว่า 45

ภาพข่าว: กองประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว: วว. / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ร่วมหารือกับ Dr Kim Seung Jun, Vice President of Korea Research

วว.ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วว. กับ KCTC / KRIBB ทั่วไป—09 Aug 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย

วว.เปิดโครงการ มัคคุเทศก์จิตอาสา @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป—07 Aug 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ "มัคคุเทศก์จิตอาสา" รุ่นที่ 1 คัดเลือก 30 เยาวชนจากโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร... สถานศึกษาใกล้สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เป็น

ภาพข่าว: วว.จัดสัมมนาการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ทั่วไป—02 Aug 19

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วว. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Big Rock จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ ทั่วไป—26 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วยนายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

ภาพข่าว: วว. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ทั่วไป—25 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร

วว.ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน ทั่วไป—24 Jul 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วว. โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริการอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วย วทน. ในงาน Thailand ปฏิทินข่าว—17 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานการพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ งานบริการอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์

วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) Board Meeting 2019 ณ ทั่วไป—12 Jul 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก วว. ได้แก่ ดร.บุณณนิดา โสดา และ น.ส.พิมประไพ ศุภรรัตน์ ในฐานะที่ วว. ได้รับคัดเลือกให้เป็น

วว.โชว์ผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิ ทั่วไป—10 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน

วว.จัดอบรมภายใต้ โครงการชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบสีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั่วไป—08 Jul 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้ "โครงการชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบ

วว.โชว์ผลงานวิจัย Green Sustainable Food ในงานแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia ทั่วไป—05 Jul 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2019 หรือ Fi Asia 2019" โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: วว./บริษัท อาร์อี ไบโอเมทานอล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจ ทั่วไป—04 Jul 19

นางอาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายผจญ ศรีบุญเรือง และนายรัชชาร์ ปัทมพงศา กรรมการ บริษัท อาร์อี ไบโอเมทานอล จำกัด