ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ ช่วงหยุดยาว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

จันทร์ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๐
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างราชการ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสต่าง ๆ และเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ ช่วงหยุดยาว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ติดตามสถานการณ์จากความก้าวหน้าผลการสอบสวนผู้ป่วย และตรวจสอบ timeline ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 หากมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการกักตัวจนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงไปในพื้นที่ และงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการตามข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนล่วงหน้าในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด โดยพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ Work From Home 50 / 50 หรือตามความเหมาะสม และเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงาน พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคคากรทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัดด้วย

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๔ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU ในโครงการ ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่
๐๘:๕๒ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมหารือ ศภ.9 กสอ. เสริมแกร่ง ITC 4.0
๐๘:๓๗ นฤมล ร่วมชื่นชมเยาวชนไทย เนื่องในวันสตรีสากล
๐๘:๒๘ SVOA ร่วมกับ BOXLIGHT ขยายตลาดการศึกษา ด้วยแนวคิด Smart Education แบบครบวงจร ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้าทั่วประเทศ
๐๘:๕๗ MicroWorkers จับมือ Ontology เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินด้วย ONTO Wallet
๐๘:๐๐ TerraPay ขยายบริการธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารสู่ตลาดสหรัฐและแคนาดา ช่วยให้ผู้ใช้โอนและรับเงินจากบัญชีต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน
๑๗:๓๖ รัฐนิวเซาท์เวลส์ห้ามเพาะพันธุ์โลมา
๑๗:๑๘ วว. เผยผลวิจัยพัฒนากล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย. สู้พายุฤดูร้อน
๑๗:๓๖ ร่วมยินดีนักศึกษาเก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๗:๔๓ IND ทำสัญญากับกรมทางหลวง รับงานที่ปรึกษาและออกแบบถนน 4 เลน เส้นทาง อ.ทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี