รมช.แรงงาน ร่วมหารือสส.น่าน เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๓
วันที่ 21 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน (นางสิรินทร รามสูต) และนางพรพิมล ธรรมสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่         
รมช.แรงงาน ร่วมหารือสส.น่าน เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์ นฤมล เผยว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้รับผิดชอบและกำกับดูแล เป็นที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งมีโอกาสลงพื้นที่แล้ว 2 ครั้ง และมอบหมายให้คณะที่ปรึกษาดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบูรณการความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคด้วย  ที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้นำตัวแทนของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จำกัด ลงพื้นที่ด้วย มีแผนที่จะดำเนินการฝึกให้แก่แรงงานในพื้นที่หลายหลักสูตร บางหลักสูตรดำเนินการแล้ว เช่น ร่วมกับวัดโป่งคำ จัดคอร์สฝึกอบรมให้แก่แรงงานภาคการเกษตร สู่เกษตรดิจิทัล  นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยว่า หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะร่วมมือกับภาคเอกชนข้างต้น ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce และการสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์โดยใช้ LINE Official Account ให้กับกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปน่านอโกร-อินดัสทรี และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.สันติสุข เพื่อพัฒนาและยกระดับให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี       

ด้านนางสิรินทร สส.จังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการคลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม มีเวลาว่างช่วงรอฤดูกาล อีกทั้งยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดหาตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร การออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งในส่วนนี้ จะช่วยสนับสนุนทั้งการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และการประสานงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เช่นเดียวกันกับสส.ปทุมธานี ให้ข้อมูลว่า มีแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี มีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ จึงขอนำประเด็นการหารือในครั้งนี้ ไปประสานขอให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมให้ด้วย

"การพัฒนาทักษะฝีมือเป็นเรื่องจำเป็น ที่แรงงานทุกคนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้มาก บางรายต้องเปลี่ยนจากทำงานประจำไปเป็นแรงงานอิสระ ต้องหาอาชีพที่ 2 หรืออาชีพที่ 3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง การเป็นแรงงานในระบบจะค่อยๆ ลดลง และเกิดอาชีพใหม่มากขึ้น ดังนั้นต้องเตรียมตัวให้มีพร้อมอยู่เสมอที่ หากสนใจรับการพัฒนาทักษะ ซึ่งปัจจุบันมีการอบรมแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th" รมช. กล่าวทิ้งท้าย 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมช.แรงงาน ร่วมหารือสส.น่าน เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๔ อินเว้นท์ รุกลงทุนต่อยอดเทคโนโลยี Cybersecurity และ IoT กับ Datafarm และ Swift Dynamics สอดรับการเติบโตของ
๑๑:๔๗ เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เปิดตัว เฟนิเช่ 190 แผน 5 ปี มูลค่า 128,000 ล้านบาท (3,500 ล้านยูโร) สนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในยุโรปและภาคเศรษฐกิจ
๑๑:๔๖ เปิดรับสมัครทุน เรียนฟรี ทายาทสหกรณ์ หวังสานต่ออาชีพพระราชทาน เลี้ยงโคนม และด้านการเกษตร
๑๑:๑๖ ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. คว้าการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ แห่งแรกในอาเซียน
๑๑:๒๘ ก.แรงงาน เตือนช่างต่ออายุหนังสือรับรองก่อนหมดอายุ
๑๑:๕๑ อพวช. เปิดตัว NSM Science Square @ The Street Ratchada แหล่งเรียนรู้สุด SCREAM แห่งใหม่ใจกลางกรุง
๑๑:๒๔ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุด AirPlus? (แอร์พลัสสแควร์)
๑๑:๐๘ วีนิไทยเลือกซอฟต์แวร์จาก Aspen Technology เพื่อก้าวสู่การปฏิรูปดิจิทัล ลดการหยุดทำงานของระบบ ยกระดับความน่าเชื่อถือการทำงาน
๑๑:๒๒ ฟังก์ชั่นฯ เตรียมความพร้อมเข้าตลาดฯ
๑๑:๒๙ JR มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 100 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม