ปลัดเกษตรฯ เผยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด เน้น 3 มาตรการ

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๔
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560 - 2569 เป็นแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565
ปลัดเกษตรฯ เผยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด เน้น 3 มาตรการ

"โดยที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิต 2) ด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป และ 3) ด้านการเพิ่มศักยภาพการตลาดและการส่งออก มีสาระสำคัญ

วิสัยทัศน์ ผลิตสับปะรดคุณภาพ สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

พันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลิต 1) ส่งเสริมการปลูกสับปะรดในพื้นที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูป 1) ส่งเสริมการวิจัย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด 2) เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Productivity) 3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ด้านการเพิ่มศักยภาพ การตลาดและการส่งออก 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด 2) ส่งเสริมการบริโภคเมนูอาหารจากสับปะรดตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ และ 3) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าสับปะรดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ประเด็นทั้ง 3 ด้าน จะมีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้งเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ/งบประมาณที่จะดำเนินการเกี่ยวกับสับปะรดในปี 2564 -2565 ให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาด้านแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในจังหวัดแหล่งผลิตที่มีโรงงานตั้งอยู่อย่างเร่งด่วน เช่น อำนวยความสะดวกให้นำแรงงานต่างด้าว แรงงานไทย และแรงงาน จากพื้นที่สูงที่ยังว่างงาน นักโทษ ทำงานในส่วนที่สามารถทำได้ เป็นต้น" ปลัดเกษตรฯ กล่าว.

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯ เผยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 - 2565 เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด เน้น 3 มาตรการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๓๑ สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ เนื้อที่ 1,790 ไร่
๑๓:๐๑ เซ็นทรัลพัฒนา รวมพลังคนไทยเปลี่ยนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ที่จุดบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 25
๑๓:๒๒ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้น แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๓:๓๑ ซินเน็คฯ เชิญคนไทยร่วมโครงการ SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือแพทย์
๑๓:๑๗ OR เตรียม PTT Station พระราม 2 ให้พร้อมเป็นจุดฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล รองรับได้ 1,500 คนต่อวัน
๑๓:๐๙ 12 พ.ค.นี้! CMMU ชวนถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0 ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
๑๓:๒๔ DITTO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๓:๐๘ เปิดขายอย่างเป็นทางการ - 'เดอะ ฟอเรสเทียส์' โครงการเมืองที่ออกแบบทุกมิติเพื่อชีวิตสุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
๑๓:๓๓ แกร็บ จับมือ กสิกรไทย มอบโปรฯจัดเต็ม พร้อมความอุ่นใจในการชำระเงิน ฉลองยอดใช้จ่ายผ่านแกร็บเพย์ วอลเล็ตโตกว่า 2
๑๓:๔๓ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ชวนช้อปออนไลน์สุดคุ้ม แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%