ไปรษณีย์ไทยเปิดมาตรการเชิงรุกช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต COVID - 19 "คัดของดีทั่วไทย รับฝากขาย รุกออนไลน์" ตั้งเป้าเพิ่มรายได้กว่า 200 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าช่วยเกษตรกร ในช่วงที่ยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 รวมถึงช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หวังช่วย ลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยแนวทางต่าง ๆ อาทิ การเปิดรับฝากขายสินค้าในที่ ทำการไปรษณีย์และของดีจากชุมชน การช่วยส่งสินค้าผ่านมาตรฐานการขนส่งที่รวดเร็ว พร้อมด้วยรถควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงความสดใหม่ของสินค้า รวมถึงการช่วยพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ ในปริมาณที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้ตั้งเป้าในการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ รวมถึงเว็บไซต์ Thailandpostmart.com
ไปรษณีย์ไทยเปิดมาตรการเชิงรุกช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต COVID - 19 คัดของดีทั่วไทย รับฝากขาย รุกออนไลน์ ตั้งเป้าเพิ่มรายได้กว่า 200 ล้านบาท

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 รวมถึงสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรที่ส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงราคาของสินค้าที่ อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมุ่งทำหน้าที่ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ด้วยการเป็นทั้งช่องทางจัดจำหน่าย การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคสามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี โดยไปรษณีย์ไทยได้วางเป้าหมายในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และแนวทางการช่วยเหลือไว้ดังนี้

  • ช่วยรับฝาก ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะใช้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นจุดฝากขายสินค้าให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการฝากส่งพัสดุ หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในราคาที่ย่อมเยาแต่มีคุณภาพที่ดี โดยมีทั้งผลไม้สด เช่น สตรอว์เบอร์รี มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง พุทราทันสุข ชมพู่เพชรสายรุ้ง มังคุด ผลไม้ประจำท้องถิ่น อาหาร - ผลไม้แปรรูป รวมถึงของฝากที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการยังสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ที่มีอยู่กว่า 17,000 รายการ กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้อีกด้วย
  • ช่วยส่ง ผ่านการใช้ศักยภาพการขนส่งของไปรษณีย์ไทยในการช่วยกระจายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็ว สินค้าที่ส่งถึงบ้านมีความสดใหม่ และปลอดภัยในกระบวนการทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการใช้รถควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยรองรับการสั่งซื้อสินค้า ได้หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมรองรับสินค้าจากผู้ประกอบการได้หลากหลายขึ้น
  • ช่วยประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ Thailandpostmart.com แพลตฟอร์มที่มีสินค้าจากชุมชนมากที่สุด ในประเทศ แบ่งตามหมวดสินค้าต่าง ๆ เช่น ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว
  • ช่วยยกระดับสินค้า ผ่านองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการค้าขายและการทำธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาดหรือโปรโมชั่นที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและทำให้สินค้าสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น โดยไปรษณีย์ไทยมุ่งหวัง ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยตัวอย่างชุมชนที่ไปรษณีย์ไทยเข้าไปช่วยในด้านนี้ เช่น ลำไยอบกึ่งแห้งละพูน จ.ลำพูน ไข่เค็มไชยา อสม. จ.สุราษฎร์ธานี พุทราทันสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น
  • ช่วยสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เพื่อสนองนโยบายแต่ละด้านของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันยกระดับชุมชนให้เดินหน้าต่อได้ โดยตัวอย่าง ความร่วมมือ เช่น การขนส่งสินค้าในราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

นายกาหลง กล่าวทิ้งท้ายว่า ไปรษณีย์ไทยยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ดำเนินธุรกิจในรายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะช่วยเหลือทั้งการใช้ศักยภาพด้านการสื่อสารและการขนส่ง และ เน้นช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวและปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจมาสู่โลกการค้ายุคใหม่ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง ไปรษณีย์ไทย ยังคงสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทางที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ รวมถึงสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ซึ่งไปรษณีย์ไทยยินดีที่จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ รวมถึงช่วยพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android