สพร.13 กรุงเทพฯ ยกระดับฝีมือแรงงาน "คนครัวบนเรือ"

พุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๑
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (หลักสูตร 42 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 16 - 21 มีนาคม 2564 ให้แก่กำลังแรงงาน
สพร.13 กรุงเทพฯ ยกระดับฝีมือแรงงาน คนครัวบนเรือ

โดย นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับคอร์สดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลักสูตรสำหรับพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องการทำงานบนเรือเดิน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะอยู่ภายใต้หัวข้อความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน สุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว มุมมองด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผู้สมัครฝึกอบรมต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้าน คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการหรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสำหรับรุ่นต่อไป รุ่นที่ 3 จะเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2564 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 14-19 กันยายน 2564 รับสมัคร รุ่นละ 25 คน ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,700 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่วิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร.0 2245 4317 หรือ www.facebook.com/thailabourcollege หรือ www.facebook.com/…bangkok ทั้วนี้

 

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สพร.13 กรุงเทพฯ ยกระดับฝีมือแรงงาน คนครัวบนเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๘ DarwinHealth สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Bristol Myers Squibb ในโครงการ Novel Cancer Target Discovery
๐๘:๐๐ BlockBank ดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับอุตสาหกรรมคริปโต
๐๘:๐๐ Novavax และ Gavi ทำข้อตกลงล่วงหน้า สั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ป้อนโครงการ COVAX Facility
๐๗:๔๗ เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์กอล์ฟสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021
๐๗:๒๒ อลิอันซ์ อยุธยา ต่อยอด Healthy Living เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาโควิด 19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๐๗ พ.ค. ศลช. ส่งมอบความห่วงใย มอบหน้ากาก KN95 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19
๐๗ พ.ค. ทรู เสริมความพร้อมการสื่อสารเต็มกำลังในโรงพยาบาลสนามศิริราช ภายใต้ โครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19
๐๗ พ.ค. Alibaba.com เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ เสริมศักยภาพผู้ส่งออกไทย เพื่อแข่งขันในตลาดโลก และฟื้นตัวจากโควิด-19
๐๗ พ.ค. ยูนิเวนเจอร์ เผยครึ่งปีแรกกำไรโต 50%
๐๗ พ.ค. Vakrangee เปิดตัวบริการออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงโควิด