สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ได้มาตรฐานสู่สากล

จันทร์ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๙
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 47,000.- บาท แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ด้วยเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีผู้ผ่านการทดสอบในปี พ.ศ.2563 รวมจำนวน 235 คน ซึ่งการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจำนวนสองหมื่นบาท และในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งร้อยคนอีกคนละสองร้อยบาท
สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ได้มาตรฐานสู่สากล

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ และส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในเครือข่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับการตรวจประเมินการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จาก สพร.19 เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพื่อให้แรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพระดับสากล หลายสาขาอาชีพ เช่น สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 เพื่อรองรับการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ, ตารางทำการ, การนำเสนอผลงาน, กราฟิก, และฐานข้อมูล) สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สาขาการประกอบขนมอบ ระดับ 1 สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 1 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 เป็นต้น

สอบถามการฝึกทักษะอาชีพ ที่เบอร์โทร 0 5312 1002 - 3 ต่อ 115 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต่อ 112 และการประเมินความรู้ความสามารถผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ต่อ 117 หรือติดตามเพจเฟซบุ๊ค ชื่อ "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่" เพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ได้มาตรฐานสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๒ ฝึกอบรม การเทพื้นคอนกรีต
๑๑:๐๖ หลักสูตร ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ # 1
๑๑:๐๕ EZVIZ C8C กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารอัจฉริยะหมุนและแพลนได้รอบทิศทาง ไม่พลาดทุกรายละเอียด
๑๑:๑๕ THREL เร่งเดินหน้า New S-Curve ปั๊มรายได้สุทธิปี 64 โตกว่า 5%
๑๑:๔๕ เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน
๑๑:๔๙ เรื่อง อุ่นใจ.ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ e-QLands Application
๑๑:๔๓ MR.DIY สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 5,500,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๑:๕๕ โออิชิ อีทโตะ เอาใจสายเกี๊ยวซ่า เปิดตัว โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า ไส้หมูย่าง น้ำจิ้มแจ่วโชยุ อร่อย.แซ่บอย่างแรง
๑๑:๕๔ ทรู ส่งสุขภาพดีถึงที่ ผ่านแอป True HEALTH ผนึกทีมแพทย์อาสาชีวี จัดแคมเปญ Together We Care เคียงคู่คนไทย
๑๑:๐๗ SABINA ปรับกลยุทธ์ปั๊มยอดขายสู้ภัยโควิด-19 ระลอกสาม ผุดแคมเปญ แจกเบิ้ล ต่อยอดประกัน แพ้วัคซีน ส่งต่อความคุ้มครองหวังลูกค้าช้อปต่อเนื่อง