พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน

จันทร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๖
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน และเปิดจุดรับซื้อตามโครงการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายพริกเขียวมันในกลุ่มแหล่งผลิตภาคใต้ ปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกสภาราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อพริกเขียวมันพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน ณหมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีนี้มีพื้นที่ปลูกพริกเขียวมัน จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวไทร อำเภอปากพนังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอชะอวด และอำเภอเมือง พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 7,800 ไร่ เกษตรกรจำนวน 2,122 ราย ผลผลิตประมาณ 20,163 ตัน เฉพาะอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน ทั้ง 11 ตำบล ประมาณ 1,050 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 3,675 ไร่ ผลผลิตประมาณ 10,046 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน เมษายน- กันยายน แต่มีปริมาณมากสุดในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ มิ.ย. ซีพี รีเทลลิงค์ บริจาคน้ำดื่มมวลชนและเจลแอลกอฮอล์ให้กับรพ.ปากเกร็ด2
๑๘ มิ.ย. สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
๑๘ มิ.ย. ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech
๑๘ มิ.ย. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เปิดสาขาใหม่ KU-Econ พร้อมส่งมอบเบเกอร์รี่และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์วัคซีนป้องกันโควิด-19
๑๘ มิ.ย. ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
๑๘ มิ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. สิรินธร
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๑๘ มิ.ย. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมเมืองสองแควสู่มาตรฐานสากล
๑๘ มิ.ย. แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังเครืออินเตอร์คอน ประกาศลงนามข้อตกลงบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 5 แห่ง เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
๑๘ มิ.ย. ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal