ดีอีเอส หารือ "Big Data" ร่วมกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

จันทร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๓
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง "Big Data" โดยมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาฯ พร้อมด้วยคณะฯ และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการนี้คณะกรรมาธิการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  แผนการปฏิรูปปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลในประเด็นรายงานผลการศึกษาไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (One Country One Platform)  เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจและอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดีอีเอส หารือ Big Data ร่วมกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๖ คณะเภสัชฯ ม.อ.สุดเก่งคว้า 'สถาบันตัวอย่าง' จากกระทรวงสาธารณสุข โชว์มาตรฐานการเรียนและการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๑๗:๑๔ เทรนด์ไมโคร เปิดวิสัยทัศน์ชี้ภาพรวมภัยคุกคามครึ่งปีหลัง พร้อมเปิดตัว Vision One แพลตฟอร์มขั้นสุด สร้างเกราะป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์เชิงรุก
๑๗:๑๙ GBS คัดหุ้นเด่นเดือนสิงหาคม ชูกลุ่มแจ้งงบ Q2 เด่น-WFH 100%
๑๗:๒๓ แลนเซสส์ (LANXESS) เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อกิจการของ Emerald Kalama Chemical โดยสมบูรณ์
๑๗:๔๙ สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564
๑๗:๓๓ Kept by krungsri คว้า 2 รางวัลจาก The Asian Banker ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
๑๗:๐๔ รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ สาขาการขายสินค้าออนไลน์
๑๗:๕๘ ดีอีเอส ร่วมเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบอาหารกลางวัน-อุปกรณ์ป้องกันฯ ณ สถาบันบำราศนราดูร
๑๗:๓๖ 1 วันกับ HUAWEI MatePad 11 ทำงานสไตล์คนรุ่นใหม่ยังไงให้งานรุ่งและชีวิตเริด
๑๗:๒๒ วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี