สนพ.ปราจีนบุรี จูงใจสถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ

อังคาร ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๘
สนพ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ บ.คีนิค-ไทย จำกัด จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สาขาหัวหน้าพนักงานควบคุมคุณภาพใบเจียร ระดับ 1 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดทักษะพนักงาน ลดการสูญเสีย เพิ่มผลิตภาพในวงจรการผลิต มีแต่ได้ไม่มีเสีย

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมอบหมายให้ กพร.ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เพื่อให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ตามมาตรฐานฝีมือ รักษาสภาพการทำงาน และสร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) เชิญชวนให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามทักษะฝีมือ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งส่งผลดีต่อสถานประกอบกิจการในแง่ของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ช่วยลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ลดต้นทุน และลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานได้"

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานและนำไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน จึงได้ร่วมกับ บ.คีนิค-ไทย จำกัด จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สาขาหัวหน้าพนักงานควบคุมคุณภาพใบเจียร ระดับ 1 เริ่มตั้งแต่จัดตั้งคณะทำงานในการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน จัดทำข้อสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดทดลองทดสอบให้แก่พนักงาน และเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพแล้วนำไปใช้ได้ทันที

ซึ่งประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการได้รับโดยตรงคือ การพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตรงกับความต้องการในไลน์การผลิตของสถานประกอบกิจการเอง ทำให้ลดการสูญเสียและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

รวมทั้งพนักงานหรือลูกจ้างก็จะได้ทราบระดับทักษะฝีมือ และข้อบกพร่องของตนเองเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและช่วยให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ทั้งยังส่งผลดีต่อผู้บริโภค เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยตรวจสอบได้จากแรงงานผู้มีทักษะฝีมือ

สถานประกอบกิจการที่สนใจจะร่วมจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3729 0380 -1 ต่อ 139 หรือ facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี "เมื่อผู้ประกอบกิจการได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แล้ว และได้นำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตนในปีที่ผ่านมา มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละสาขาระดับละ 10,000 บาทอีกด้วย" ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๐๖ การเงินธนาคารมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY BANKING AWARDS 2024 สาระ ล่ำซำ คว้านักการเงินแห่งปี
๐๘:๕๕ วทก. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์นิยม จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
๐๘:๒๓ วทก. จัดโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วย สบช.โมเดล ปีงบประมาณ 2567
๐๘:๒๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st international conference of PHAS Global Health, Multi Approach For Primary Healthcare
๐๙:๔๑ ม.ศรีปทุม ประกวดผลงานและมอบรางวัลสหกิจศึกษาฯ (CWIE) นศ.ผลงานเลิศ! ทั้ง สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และนานาชาติ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา
๐๘:๔๖ ดีอี - ดีป้า ลุยจัด DIGINEXT by SEED THAILAND เร่งเพาะพันธุ์คนดิจิทัลรุ่นใหม่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล
๐๘:๕๔ ธอส. คว้ารางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้านแห่งปี 2567 7 ปีซ้อน ในงาน MONEY BANKING AWARDS 2024
๐๘:๑๘ เคทีซีฝ่าเศรษฐกิจชะลอตัว แจ้งผลกำไรครึ่งปีแรก 3,629 ล้านบาท มุ่งรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
๐๘:๒๑ ไทยยูเนี่ยนแจ้ง ตลท. ผลการจดทะเบียนลดทุน 200 ล้านหุ้น
๐๘:๑๗ เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (1 สิงหาคม - 17 กันยายน 2567)