หัวเว่ยจับมือสวทช. เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ด้านการพัฒนาแอปมือถือ

อังคาร ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๘
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวหลักสูตรอบรมผ่านออนไลน์ในหัวข้อ "อนาคตแห่งอุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน" เป็นครั้งแรก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน ซึ่งแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมุ่งใช้เสริมศักยภาพการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น
หัวเว่ยจับมือสวทช. เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ด้านการพัฒนาแอปมือถือ

โครงการเพื่อการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แผนความร่วมมือระยะยาวระหว่างหัวเว่ยและสวทช. ในการสร้างและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านดิจิทัล โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสวทช. เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 หัวเว่ยยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกฉบับร่วมกับสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและ สวทช. โดยมุ่งเน้นเพิ่มพูนแรงงานดิจิทัลในประเทศไทยในด้านทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี ICT ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับรองรับสังคมที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน

ภายใต้โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ภายใต้ สวทช. ได้จัดโครงการ "สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)" ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหัวเว่ยได้เข้าร่วมการจัดเวิร์คช็อปในการให้คำปรึกษาด้านกรอบกำหนดและคุณสมบัติที่มีศักยภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับการริเริ่มเรื่องกรอบกำหนดของทักษะด้าน ICT สำหรับตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โครงการดังกล่าวต้องการค้นหานักเรียนและนักพัฒนาเทคโนโลยีไอทีรุ่นหนุ่มสาวที่มีความสนใจในการสร้างแอปพลิเคชันมือถือ และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันส่วนประกอบของอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลไปพร้อมกัน โดยโอกาสที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะสามารถรองรับความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า "กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งในการทำให้ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านไอทีที่พร้อม ทั้งด้านปริมาณและด้านทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง ความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากและการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประเทศไทย ต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย สวทช. ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับโลกอย่างหัวเว่ยซึ่งมาเปิดศูนย์ Huawei ASEAN Academy ในประเทศไทย"

"เราร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและหัวเว่ย ประเทศไทย เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มดิจิทัลและนวัตกรรม ICT ซึ่งจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะด้าน ICT ของชุมชนนักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 5G บิ๊กดาต้า (Big data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) บล็อกเชน (Block Chain) และบริการคลาวด์ (Cloud) ในการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ เราขอขอบคุณหัวเว่ย พาร์ทเนอร์ของเราซึ่งเป็นผู้จัดอีเวนท์ในครั้งนี้ขึ้นมา เราเชื่อว่าการเพิ่มและปรับทักษะจะช่วยสร้างการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับหลายภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาคการเกษตร การแพทย์ และการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยทั้งสิ้น" นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าว

ด้านนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นย้ำว่า "ในอีกสองสามทศวรรษข้างหน้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะนำเราเข้าสู่โลกอัจฉริยะ แนวโน้มนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าทุกครั้งในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เทคโนโลยี ICT จะขยายวงกว้างออกไปสู่ทุกอุตสาหกรรมอย่างเป็นปรากฏการณ์ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าเมื่อร้อยปีก่อน และจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่นวัตกรรมและการพัฒนาสังคม โดยในกระบวนการดังกล่าว หัวเว่ยจะเดินหน้าสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน เราหวังว่าจะช่วยยกระดับภาพรวมแรงงานดิจิทัลของไทย ผ่านการลงทุนในอีโคซิสเต็มสำหรับบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคต่อไปในอนาคต"

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หัวเว่ยยังมีแผนจะจัดคอร์สฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับองค์ความรู้ ICT ใหม่ล่าสุดให้แก่ผู้มีความสามารถของไทย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G คลาวด์ และ IoT เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต หัวเว่ยจึงจะจัดการฝึกอบรมเหล่านี้ขึ้น เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาทางดิจิทัล และเพื่อยกระดับความสามารถในการรองรับ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด-19

เกี่ยวกับหัวเว่ย
หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อน โลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของ หัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

ติดตามเราได้ที่
www.linkedin.com/…/Huawei
www.twitter.co/…/Huawei
www.facebook.com/…iTechTH
www.youtube.co/…/Huawei

ที่มา: คาร์ลบายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!