FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

พุธ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๒
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับหนังสือรับรองและตราเครื่องหมาย "มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ" จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการการันตีการเป็นธุรกิจต้นแบบสีขาว ประจำปี 2564 โดย FORCE ยึดหลักเกณฑ์ 6 ข้อ เป็นหลักสำคัญในมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ Force ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 และกล่าวว่า  ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจ และเชื่อใจกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดพลังในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม และชุมชน         

เราใช้นโยบายบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัท ตลอดระยะเวลา 19 ปี FORCE ได้ตระหนักถึงความสำคัญมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจให้ออกมามีมาตรฐานในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายในนอกองค์กร พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโต และความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ภายใต้แบรนด์ FORTRON (โฟรตรอน) จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเซาท์อีสเอเชีย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 19 ปี บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย AS/NSZ 3902 และ ISO 9001:2015  TUV NORD ความโดดเด่นของเราคือผลิตภัณฑ์ FORTRON ซึ่งเราเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91/95 E20 และ E85 และไบโอดีเซล B7 B10 B20 และ B100 รวมถึงรถที่ใช้พลังงานทางเลือก หรือรถที่ติดตั้ง 2 ระบบ ได้โดยตรง และ FORTRON (โฟรตรอน) เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง (Car Preventive Maintenance) ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษ โดยเฉพาะ PM10 PM2.5 โดยจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วไป และศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วนทั่วประเทศ

การได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจของบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในครั้งนี้  Force ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนในบริษัทเป็นอย่างมากที่มีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมาภิบาลมาจนได้รับมาตรฐานอันทรงคุณค่านี้ และการที่มีเครื่องหมายธรรมาภิบาลธุรกิจ เป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันคุณภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของ Force เพื่อให้ Force สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงบุคลากรในองค์กรยังสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและส่งต่อไปถึงลูกค้าทุกราย ภายใต้ Vision ที่ว่า  "เราคือผู้ส่งมอบความสุขและความปลอดภัยให้แก่สังคมผู้ใช้รถ"  และต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่มา: ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล

FORCE ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์