รมว.แรงงาน ชื่นชม 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๑๔
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการ "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายช่วยนายจ้าง ลูกจ้าง ให้พึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19
รมว.แรงงาน ชื่นชม 9 สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานและการดำรงชีวิตของลูกจ้าง กระทรวงแรงงานเห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่จะนำพาลูกจ้างให้ก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้คือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระทรวงแรงงานจึงได้ออกแบบแนวคิด โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง อันเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับให้กับลูกจ้างที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน และร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นายจ้างตลอดจนสังคมในชุมชน ถือเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ โดยในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศให้ความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการจำนวน 99 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 2) บริษัท เค เอส โมลด์พาร์ท จำกัด 3) บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด 4) บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด 5) บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด 6) บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 7) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8) บริษัท กรีนสปอต จำกัด และ 9) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบในวันนี้ จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๒๓ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี
๑๓:๓๗ ไทยพาณิชย์ จับมือ พฤกษา นำทัพซัพพลายเชนกว่า 1,400 ราย เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม B2P พลิกโฉมงานจัดซื้อจัดจ้างและการชำระเงินในธุรกิจก่อสร้างครบวงจรด้วยบล็อกเชน
๑๓:๒๘ CGTN: เผิง ลี่หยวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education
๑๓:๒๗ เดอะ GALLERY เปิดตัวสาขาใหม่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ส่งเสริมศิลปิน-ชุมชน ด้วย ศิลปะแห่งการให้
๑๓:๑๗ พบกับทอล์กโชว์การเงินแห่งปีที่จะ สร้างพลังให้คนไทย สู้ไหวไปต่อได้ SCB PRESENTS MONEY COACH ON STAGE SPECIAL จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม เดอะมันนี่ โค้ช ) และผองเพื่อน ถ่ายทอดสด
๑๓:๒๑ SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd.
๑๓:๑๓ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ร่วมกับ สมกช จัดงานแข่งขัน Capture the Flag หวังสร้างทาเลนต์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย
๑๓:๓๖ คันทรี่ กรุ๊ป มองปัจจัยสัปดาห์นี้กำไรกลุ่ม Bank แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามตลาดคาด แนะ BGC M
๑๓:๐๖ กลุ่มทรู เสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนาม ซีพี-ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะTrue 5G / 4G / WiFi ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมโทรฟรี 50 ชุด พร้อมซิมกักตัว
๑๓:๑๙ เด็กนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวด Animation และ Short Video เงินออมสร้างชาติ Season 6