ยูนิเซฟมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 550 เครื่องเพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู้โควิด-19

พฤหัส ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๑๘
ยูนิเซฟมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 550 เครื่อง มูลค่า 17 ล้านบาท เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย โดยส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อกระจายแก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ระบาดหนัก พร้อมกับเดินหน้าสนับสนุนประเทศไทยในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19
ยูนิเซฟมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 550 เครื่องเพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู้โควิด-19

นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า "การรับมือกับโควิด-19 ระลอกนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบาง และด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคและพันธมิตร ยูนิเซฟได้รวบรวมกำลังในการสนับสนุนบุคลากรด่านหน้า เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ และครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้"

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแล้ว ยูนิเซฟได้สนับสนุนภาคีทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

  • แจกจ่ายอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยกว่า 607,000 ชิ้น เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ให้แก่เด็กและประชากรกลุ่มเปราะบางกว่า 275,000 คน
  • แจกจ่ายกล่องมหัศจรรย์และถุงมหัศจรรย์ 8,360 ชุด แก่เด็กในชุมชนยากจน เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล เด็กที่ถูกกักตัวหรือแยกตัว (เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อ) และเด็กข้ามชาติในชุมชนและแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ โดยแต่ละชุดประกอบด้วย หนังสือ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียนรู้ คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ดูแล เพื่อช่วยให้เด็กเล็กสามารถเรียนรู้ต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
  • สนับสนุนการจัดตั้งระบบรับมือกับโควิด-19 ในชุมชน สำหรับชุมชนคลองเตย ชุมชนคนรายได้น้อยในเมือง ชุมชนแรงงานข้ามชาติ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการจัดระบบการกักตัวและจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กภายในชุมชน ระดมกำลังและอบรมอาสาสมัครในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมติดตามและให้การดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงการดูแลด้านสุขภาพจิต ประสานงานส่งต่อและอำนวยความสะดวกให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงหน่วยบริการด้านสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก ตลอดจนความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็น
  • พัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลดการแยกเด็กออกจากครอบครัว โดยเน้นย้ำว่าเด็กไม่ควรถูกแยกจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลในกรณีที่ต้องมีการกักตัวเมื่อติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
  • ร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" เพื่อให้ความช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งรวมถึงกรณีเด็กกำพร้า เด็กขาดผู้ดูแลระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ารับการรักษา เด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา และเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
  • สนับสนุนให้เด็กกำพร้าหรือเด็กที่สูญเสียผู้ดูแลหลักได้รับบริการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัว ซึ่งรวมถึงครอบครัวเครือญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ และครอบครัวบุญธรรม โดยหลีกเลี่ยงการส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว
  • จัดการอบรมให้บุคลากรด่านหน้าเรื่องการให้ความช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจของเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่กำลังเผชิญกับความเศร้าและการสูญเสีย
  • สนับสนุนการจัดอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน รวมถึงแรงงานข้ามชาติกว่า 8,000 คน เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และแคมป์ก่อสร้าง
  • แจกจ่ายคู่มือเรื่องโควิด-19 รวมถึงคู่มือการกักตัวที่บ้าน ทั้งในภาษาไทย เมียนมา และกัมพูชาให้แก่เด็กและผู้ใหญ่กว่า 180,000 คนในชุมชนกลุ่มเปราะบางและแรงงานข้ามชาติ

ที่มา: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ยูนิเซฟมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 550 เครื่องเพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู้โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองหนานหนิง มอบโอกาสมากมายให้แก่บุคลากรครูรุ่นใหม่
๑๖:๓๕ ปอร์เช่ ประเทศไทย เตรียมคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายในธุรกิจ
๑๖:๒๒ เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
๑๖:๓๐ ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี
๑๖:๐๙ 10 โรคยอดฮิตจากโรคอ้วน
๑๖:๒๓ GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย ยกทัพนักร้องดังเสียงดีรุ่นใหญ่ในตำนาน ท้าพิสูจน์ความจำแก๊งสายสืบส่องหน้า แจ็ค - ฟรอยด์ จำได้ไหม?
๑๖:๒๗ ยันฮี เปิดศูนย์รักษาจอตาจากเบาหวาน ลงทุนเพิ่ม 10 ล้านบาทซื้อเครื่องมือและปรับแต่งสถานที่ใหม่ แนะนำผู้ป่วยเบาหวานรักษาก่อนสูญเสียการมองเห็น ตั้งเป้าเพิ่มยอดลูกค้า 10 -15
๑๖:๕๕ NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สวก. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
๑๖:๕๒ เจาะสูตรลับการเปิดร้าน Home Kitchen ในสไตล์ 'Super แซลมอน'
๑๖:๕๐ กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวปีใหม่ 2565 ท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ในสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร