ม.มหิดล ผลักดัน 3 ผลงานนวัตกรรมคุณภาพภายใต้ MIND Center คว้ารางวัลจาก ก.พ.ร. ปี 64

จันทร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๑๔
จะดีต่อประเทศไทยเพียงใด หากสามารถผลิตนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกประหยัดการใช้ทรัพยากรได้ต่อไปอีกด้วย
ม.มหิดล ผลักดัน 3 ผลงานนวัตกรรมคุณภาพภายใต้ MIND Center คว้ารางวัลจาก ก.พ.ร. ปี 64

เป็นเวลากว่า 3 ปีที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Medical Innovations Development Center หรือMIND Center)ได้มุ่งมั่นผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพสู่สังคมไทย และนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ จนล่าสุดสามารถคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคม ภายใต้การสนับสนุนโดย MIND Center ซึ่ง 3 ผลงานล่าสุดที่สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่"อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน (Endovascular Basin)" "อุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน" และ"ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก" โดยนอกจากช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานนวัตกรรม "อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน(Endovascular Basin)" สามารถคว้ารางวัลบริการเลิศรัฐระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ โดยที่มาเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานในห้องผ่าตัด ที่ต้องใช้สายสวนขนาดต่างๆ เพื่อการสอดอุปกรณ์เข้าไปนำทางในหลอดเลือด เช่น ในการผ่าตัดหัวใจ ด้วยผลงานนวัตกรรมที่สามารถจัดระเบียบสายสวนที่ยุ่งเหยิงให้ง่ายต่อการหยิบจับสำหรับศัลยแพทย์ในห้องผ่าตัดนี้ ทำให้การผ่าตัดทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถเติมลมหายใจให้กับชีวิตผู้ป่วย

เช่นเดียวกับผลงาน "อุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะในผู้ป่วยพาร์กินสัน" ที่คว้ารางวัลบริการเลิศรัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากโจทย์ที่มุ่งคืนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยพาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กับอุปกรณ์ช่วยเดินกำหนดจังหวะซึ่งนำทางด้วยแสงเลเซอร์นี้ สามารถทำให้ฝันของผู้ป่วยพาร์กินสันที่จะกลับมาก้าวเดินได้ดีขึ้นอีกครั้งกลายเป็นจริง ผลลัพธ์ที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ทีมงานมีแผนจะขยายต่อยอดในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินจากความบกพร่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวจากสาเหตุอื่นต่อไป

และอีกผลงานนวัตกรรมที่สร้างชื่อให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มานานกว่า 2 ทศวรรษ คือ "ปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก" ที่คว้ารางวัลบริการเลิศรัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ปัญหาการเข้าถึงการเปลี่ยนตับของผู้ป่วยเด็ก ส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูก นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เติมความหวังให้กับครอบครัว โดยพบว่าลูกที่ได้รับการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นกำลังของชาติที่ดีต่อไปได้ในอนาคต ผลลัพธ์ที่ดีของทีมงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้กองทุนสปสช.บรรจุเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ทั้งประเทศ

ในช่วงวิกฤติ COVID-19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีบทบาททางการแพทย์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกในปี 2563 จนถึงรอบปัจจุบันในปี 2564 นี้ ไม่ว่าจะเป็น การบริการตรวจ Lab ไวรัสวิทยาบริการแก่สถานพยาบาลอื่นๆการรักษาดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลการรักษาแบบกักโรคที่บ้าน (Home Isolation) การรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ 22 ชุมชนในเขตราชเทวีให้การดูแลผู้ป่วยแบบ Community Isolation ทั้งนี้ รวมจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ทั้งหมดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลดูแลในปี 2564 กว่า 11,120 ราย

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้สนับสนุนให้ประเทศไทยได้เข้าสู่"COVID-19 Free Setting" เพื่อให้คนไทย "อยู่ร่วม COVID-19" อย่างปลอดภัย โดยร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 แก่ประชาชนรวมกว่า 300,000 เข็ม เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว และช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้โดยเร็ว

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!