ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ ผู้จัดการแผนกออกแบบอาคาร ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับมอบรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยบริษัทฯ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 อาคาร แบ่งเป็นระดับ ดีเด่น 1 อาคาร ระดับดีมาก 3 อาคาร โดยอาคารที่ได้รับฉลากระดับดีเด่น คือโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารชุด พื้นที่ใช้งานกว่า 29,000 ตารางเมตร มีผลประหยัดร้อยละ 70.79 มีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำหลังคาแบบ Green Roof รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ส่วนโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร A และ B รวมทั้งโครงการศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร C ได้รับฉลากระดับดีมาก
ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำประกาศบังคับใช้ โดยเริ่มจากอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 5,000 และ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน 3 ปีตามลำดับ

ที่มา: ศุภาลัย

ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ย. IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๒๖ พ.ย. ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ