พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๘
วันที่ 19  ตุลาคม  2564  นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ออกตรวจความพร้อมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 และสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1  รวม 2 สาขา ที่แจ้งความประสงค์จะขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป 
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจำแนกระดับความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 มาตราที่เกี่ยวข้องมีดังนี้อาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานซึ่งผู้ใดที่ประสงค์เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนในมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ให้เพียงพอต่อการใช้บริการกับผู้ใช้แรงงาน และสามารถดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!