เอสซีจี เคมิคอลส์ ผนึกกำลัง เซเว่นฯ สร้างสรรค์ 'ถ.ถุงทนทาน' จากพลาสติกใช้แล้ว ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๒๖
เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผลักดันการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งสินค้าของซีพี ออลล์ ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนกลายมาเป็น 'ถ.ถุงทนทาน' ถุงพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ซ้ำได้ นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ตามเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกจากยุโรป และบริษัท นารายณ์แพค จำกัด พาร์ตเนอร์ผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ของไทย เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR (High Quality Post-Consumer Recycled Resin) และนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง
เอสซีจี เคมิคอลส์ ผนึกกำลัง เซเว่นฯ สร้างสรรค์ 'ถ.ถุงทนทาน' จากพลาสติกใช้แล้ว ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยว่า "นับเป็นก้าวสำคัญที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จับมือกับพันธมิตรเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโมเดลการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ซึ่งหมายถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์หนึ่งกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้ทั้งหมด โดยเริ่มจากการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งของซีพี ออลล์ มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR ภายใต้แบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM ปรับแต่งด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ ทำให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ตอบโจทย์การใช้งาน นำกลับมาผลิตเป็นถุงที่มีความทนทาน ให้ผู้บริโภคใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง โดยมี SCGP reXycle เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเก็บรวบรวมและขนส่งพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เชื่อมโยงพาร์ตเนอร์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เกิดการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling) โดยคาดว่าจะสามารถขยายโมเดลนี้ไปยังองค์กรอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน"

นางภภัสสร ธนสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการและสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เพื่อทำให้พลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ในรูปแบบของถุงพลาสติกรีไซเคิลที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ซ้ำได้อย่าง 'ถ.ถุงทนทาน' เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำ โดยเริ่มมีการใช้งานแล้วทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามปณิธานอันมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ 'ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส' รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย"

นายเดวิด บูรช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด กล่าวว่า "ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของหลายภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้งานปลายทาง นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของสุเอซในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่าพลาติก ไปจนถึงระดับประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ สุเอซได้อาศัยความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ผ่านการรับรอง Global Recycled Standard (GRS) นอกจากนี้ ตัวโรงงานผลิตยังถูกออกแบบให้มีการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน และยังเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีอัตราการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สูงที่สุดในประเทศอีกด้วย เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากสุเอซจึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสายการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 35,000 ตันต่อปี ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้อย่างดี"

นายชูเกียรติ ดุลยโกเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด เปิดเผยว่า "การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มาผลิตถุงพลาสติกแทนการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ (virgin resin) นั้น จะสามารถตอบโจทย์นโยบายภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมและโมเดล BCG ได้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการหมุนเวียนวัตถุดิบที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดวงจรที่สมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมพลาสติกเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนี้ยังมีคุณสมบัติที่มีความใกล้เคียงเม็ดพลาสติกเกรด A สูงมาก ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเป็นถุงที่มีคุณภาพ สะอาด แข็งแรงทนทาน และใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง"

ที่มา: เอสซีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ม.ค. สพร.7 อุบลฯ ร่วมกับหอการค้า จัดอบรบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๑ ม.ค. ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมแคนทารี โคราช ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดเมนูพิเศษเพื่อเสริมสิริมงคล และความรุ่งเรืองตลอดปี
๒๑ ม.ค. มาพร้อมกับความปัง!!!! Conan Gray ศิลปินสุดฮอตขวัญใจ Gen Z ปล่อยซิงเกิล Jigsaw ให้แฟนๆหายคิดถึง
๒๑ ม.ค. พร้อมยัง ! 5 จุดสำคัญในบ้านต้องสะอาด รับโชคลาภตรุษจีน
๒๑ ม.ค. ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ฉลองเทศกาลตรุษจีนกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
๒๑ ม.ค. มท.2 ติดตามต่อเนื่อง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง พร้อมบูรณาการแลนด์มาร์ค หนุนท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ
๒๑ ม.ค. TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ
๒๑ ม.ค. ดีอีเอส เปิดสถิติ 15 ปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ในรอบปี 64
๒๑ ม.ค. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม เตรียมเปิดสาขาใหม่ที่โครงการ @EKKAMAI
๒๑ ม.ค. ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ พาเจาะลึกที่สุดของสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์ที่ไรเดอร์ต้องหลงรัก สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์อาร์ และ สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์เอส เร็ว แรง