สภาวิศวกร ผนึก บ.ก่อสร้างเอกชน ปั้น "วิศวกรคุณภาพ" ยกระดับงานก่อสร้างไทย ชี้ทักษะวิศวกรยุคใหม่ที่ภาคอุตฯก่อสร้างต้องการ

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๒๓
สภาวิศวกร ผนึกความเข้มแข็ง บริษัท นันทวัน จำกัด เสริมเขี้ยวเล็บ "วิศวกรไทย" ให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการหน้าไซต์ก่อสร้างได้อย่างมืออาชีพ ผ่าน "ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์" รุดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรยุคใหม่ให้เท่าทันโลก ความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการคิดการทำงานที่รู้จริง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในระดับสากลได้ในอนาคต นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ยังมุ่งสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารนวัตกรรม (ISO 56000) พร้อมทั้งเป็นหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองในระดับสากล (ISO 17020) ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรกับบริษัท นันทวัน จำกัด จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สภาวิศวกร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ไลน์ไอดี @coethai หรือติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกรได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/coethailand เว็บไซต์ https://www.coe.or.th และยูทูบแชลแนล "สภาวิศวกร Council Of Engineers Thailand"

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สภาวิศวกร ในฐานะหน่วยงานเสาหลักของชาติด้านวิศวกรรม จับมือพันธมิตรภาคเอกชน "บริษัท นันทวัน จำกัด" บริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่มีจุดยืนในการผลิต "วิศวกรคุณภาพ" ให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกกระบวนการทำงาน ครอบคลุมทุกสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการหน้าไซต์ก่อสร้างได้อย่างมืออาชีพ ผ่าน "ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์" (THAI OBAYASHI TRAINING CENTER) ที่มีงบประมาณในการลงทุนกว่าร้อยล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิศวกรยุคใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการคิดการทำงานที่รู้จริง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในระดับสากลได้ในอนาคต

นอกจากนี้ จากการร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรกับ บจก.นันทวัน ยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (CPD) ทางด้านวิศวกรรมและทางด้านความปลอดภัย, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาคม ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารสูงด้วยโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่ โดยใช้อาคาร O-NES Tower เป็นต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้, พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน, สร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารนวัตกรรม (ISO 56000) พร้อมทั้งเป็นหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองในระดับสากล (ISO 17020)

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ถือเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ได้ส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างต้องชะลอการดำเนินงานก่อสร้าง หรือกระทั่งแรงงานในแคมป์ที่ติดโควิดก็จำเป็นต้องระงับการทำงานออกไป ดังนั้น เมื่อสถานการณ์เริ่มฟื้นตัวโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ สามารถดำเนินการต่อไป สิ่งสำคัญหนึ่งคือ "วิศวกรคุณภาพ" ที่ผู้ประกอบการต่างต้องการทำงานร่วม ด้วยทักษะความสามารถที่เน้นความรู้รอบในหลากสาขาวิชา มิได้จำกัดเฉพาะองค์ความรู้ในสาขาที่จบปริญญาเท่านั้น เพราะการทำงานในไซต์ก่อสร้างจำเป็นต้องรู้ลึกในทุกกระบวนการงานก่อสร้างอย่างถูกต้องและปลอดภัย อาทิ การผสมปูนซีเมนต์ การก่ออิฐ และอื่นๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานในส่วนนี้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรกับบริษัท นันทวัน จำกัด จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สภาวิศวกร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ไลน์ไอดี @coethai หรือติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกรได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/coethailand เว็บไซต์ https://www.coe.or.th และยูทูบแชลแนล
"สภาวิศวกร Council Of Engineers Thailand"

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022