HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๐๐
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันจัดงาน HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks ณ ศูนย์การค้ามาบุญครองหรือ MBK Center ร่วมรวบนักคิดระดับแถวหน้าของเมืองไทย" โดยงานนี้ นาตาเลีย เพลียแคม Thailand's Drag Superstar คนแรกของประเทศไทย ในฐานะ HOST ตัวแม่ที่จะนำทุกท่านสู่ TALK EVENT แบบ ONSITE #ครั้งแรก พร้อมกันนี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่น 23 ได้มีการนำเสนอผลงาน FINAL PROJECT ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร อีกด้วย
HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks

ขอบพระคุณผู้สนับสนุนผู้แสนใจดี…- GS UTCC บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย (Marketing Communication, UTCC)- คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- Mission To The Moon- Siam Secret- ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว- YEC Nonthaburi- italicANDBOLD

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ การเติบโตของ 'Digital Life Commerce' ต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปีนี้
๑๗:๑๘ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำสายคล้องหน้ากาก รุ่นที่
๑๗:๐๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ
๑๗:๓๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม
๑๗:๓๕ รพ.เวชธานี รับคณะผู้บริหาร CEO#4 ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
๑๗:๐๑ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไปกับซันคิสท์
๑๗:๕๑ สพร.6 ขอนแก่น ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า
๑๗:๐๐ กสร. แจงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในกิจการก่อสร้าง คุมเข้มให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑๗:๒๑ สพร.19 เชียงใหม่ ส่งเสริมเอกชนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ขับเคลื่อนโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๔ ประกาศ! สพร.17 ระยอง รับสมัครฝึกอบรม