วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

อังคาร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๓๕
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์ประเมินของกรมการศาสนา โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรม "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี
วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

อนึ่งหน่วยงานภายใน อว. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานปรณูเพื่อสันติ (ปส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๐๗ ชัยวุฒิ ชื่นชม ทีมฟุตซอลไทย คว้า 1 ทองซีเกมส์ ให้คนไทยชื่นใจ
๑๓:๔๗ CIBA DPU จับมือ 2 บริษัทด้านบัญชี เสริมทักษะนักบัญชีดิจิทัล ปูทาง นศ.บัญชีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
๑๓:๕๔ ฉลองต้อนรับทัพกรีฑาทีมชาติไทยจากซีเกมส์
๑๓:๐๙ มช. พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนะเลิศ 2 รางวัล สุดยอด e-Learning
๑๓:๑๗ LINE เปิดตัวดาต้าโซลูชั่นล่าสุด BUSINESS MANAGER ตัวกลางบริหารจัดการข้อมูลใน LINE เพื่อการตลาดที่แม่นยำในยุคดิจิทัล
๑๓:๑๓ ม.มหิดล ชี้ทางเพิ่มทักษะ เพิ่มโอกาสชีวิตในโลกยุคเมตาเวิร์ส
๑๓:๑๙ สนพ.เพชรบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
๑๓:๒๑ ออโต้แบคส์ จัดเต็มโปรโมชั่น ฉลองสาขาใหม่ ประชาอุทิศ 91
๑๓:๐๗ กอล์ฟ ม.ศรีปทุม แชมป์เก่า ร่วมแถลงข่าว กอล์ฟ-มหาวิทยาลัย Chang GOLF U 2022
๑๓:๕๙ SCN มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมมอบเงิน 518,201 บาท สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ