รมว.แรงงาน ปลื้ม ไทยโกอินเตอร์ คว้ารางวัลสุดยอดการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติ อาร์คคัพ 2021

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๙
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021 ผ่านระบบออนไลน์ สุดเจ๋ง คว้า 6 รางวัล สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังแรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน เช่น ช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งความต้องการแรงงานในสาขานี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะแรงงานทั้ง Upskill และ Reskill แรงงานทุกกลุ่มให้เป็นแรงงานคุณภาพ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะงานในสาขาช่างเชื่อมเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รมว.แรงงาน ปลื้ม ไทยโกอินเตอร์ คว้ารางวัลสุดยอดการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติ อาร์คคัพ 2021

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดส่งช่างฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021 (2021 Arc Cup International Welding Competition) ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 262 คน จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 สาขา สาขาละ 2 คน รวมผู้แข่งขัน 6 คน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมทิก และสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งช่างเชื่อมไทยโชว์ศักยภาพเป็นที่ประจักษ์สามารถคว้ารางวัลมาได้ทุกคน ประกอบด้วย 1. นายรณกฤษ กาละปัตย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศสาขาเชื่อมแม็ก 2. นายวีระชัย พวงปัญญา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศสาขาเชื่อมไฟฟ้า 3. นายศิวกร ดาราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ สาขาเชื่อมไฟฟ้า 4. นายวีรพล ศรีลาชัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลยอดเยี่ยม สาขาเชื่อมไฟฟ้า 5. นายกุลพัทธ์ วงศ์ชู สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศสาขาเชื่อมทิก 6. นายอนุเทพ กัญญาสาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

รางวัลยอดเยี่ยมสาขาเชื่อมทิก ความสำเร็จในการแข่งขันดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนบุคลากร วัสดุและอุปกรณ์บางส่วนในการแข่งขันตลอดจน ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยสร้างการรับรู้แก่นานาประเทศถึงทักษะฝีมือช่างเชื่อมและระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของประเทศไทยในสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมที่มีผลงานโดดเด่นในเวทีระดับโลก

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.แรงงาน ปลื้ม ไทยโกอินเตอร์ คว้ารางวัลสุดยอดการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติ อาร์คคัพ 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ พ.ค. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๒๐ พ.ค. ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๒๐ พ.ค. พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๒๐ พ.ค. บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๒๐ พ.ค. เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๒๐ พ.ค. เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๒๐ พ.ค. โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๒๐ พ.ค. รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๒๐ พ.ค. กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐ พ.ค. สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565