วิศวะมหิดล เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบเมือง "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

ศุกร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลาดศาลายา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง ในหัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน" เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ในแนวคิด Transit-Oriented Development (TOD) และผลักดันการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยรอบ กำหนดส่งผลงานออกแบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ.2565 ชิงรางวัล 4 หมื่นบาท
วิศวะมหิดล เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบเมือง ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ย่านศาลายา ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปสมัยรัชกาลที่ 4 ในยุคการขุดคลองมหาสวัสดิ์ และทรงสร้างศาลาบันทึกตำรายาไว้ ชาวบ้านเรียกศาลาเหล่านี้ว่า 'ศาลายา' จนกลายเป็นชื่อที่เรียกขานสืบเนื่องมา ปัจจุบันศาลายามีความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา มีธุรกิจ อาคารพาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งมีชุมชน แหล่งวัฒนธรรมและพุทธศาสนา การเดินทางสะดวกจากโครงข่ายการเชื่อมต่อการขนส่งทางถนนโดยรอบศาลายา

จากแผนพัฒนาของภาครัฐในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน  ตลิ่งชัน-ศาลายา ซึ่งจะมีการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าศาลายา ใกล้กับตลาดสดศาลายา ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นดั่งศูนย์กลางของเมืองศาลายาและเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของพื้นที่ทั้งในเชิงกายภาพเมือง อย่างถนนและอาคาร และในเชิงของกลุ่มผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่ที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่รอบสถานีศาลายายังขาดการออกแบบพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ในอนาคต ขาดการออกแบบเมืองเชิงบูรณาการเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ เชื่อมต่อกิจกรรม และเชื่อมต่อการขนส่ง ที่สามารถส่งเสริมให้เมืองศาลายาสามารถเติบโตได้อย่างน่าอยู่และยั่งยืน ดึงดูดคนทุกกลุ่มให้มาใช้บริการรวมถึงการท่องเที่ยวสมัยใหม่

โดยในปี 2565 นี้ทาง รฟท. ก็มีแนวคิดที่จะมีการเปิดให้บริการรถชานเมืองพิเศษเพิ่มเติมในเส้นทาง ตลิ่งชัน-ศาลายา-นครปฐม วิ่งเพิ่มเติมในทุกๆชั่วโมง ซึ่งก็จะทำให้การเดินทางมาที่พื้นที่ ศาลายา มีทางเลือกและมีความสะดวกมากขึ้น ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อถึงช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันเรียบร้อยแล้ว สำหรับช่วงต่อขยาย ตลิ่งชัน-ศาลายา คาดว่าจะสามารถให้เอกชนร่วมประมูลได้ในปี 2565 และเริ่มสร้างประมาณปี 2566 โดยมีกำหนดสร้างเสร็จประมาณปี 2569

รศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง และ ดร.สมศิริ เซียววัฒนกุล หัวหน้าโครงการจัดประกวดออกแบบเมืองฯ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง กล่าวว่า โครงการจัดประกวดออกแบบเมืองรอบสถานีรถไฟฟ้า หัวข้อ ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและสังคมในการพัฒนาพื้นที่เมืองศาลายารอบสถานีรถไฟฟ้า เสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนโดยสอดคล้องกับคุณค่า การท่องเที่ยว และตอบโจทย์อนาคต คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด สิ่งที่ต้องส่ง

 • แนวคิดการออกแบบและพัฒนา
 • รูปภาพอนาคตของตลาดศาลายา พื้นที่พาณิชย์ของ ม.มหิดล และชุมชนโดยรอบ
 • แนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ และกิจกรรมโดยรอบ
 • ส่งในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A2 ไม่เกิน 2 แผ่น (ไฟล์ PDF)
 • คลิปวีดีโอบรรยายแนวคิด ไม่เกิน 1 นาที

การส่งผลงาน

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.30 น. ที่ E-mail: [email protected]

เกณฑ์การตัดสิน

 • คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน ในมุมมองตลาดสดและ Life-Style ของคนรุ่นใหม่ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 • การเสนอแนวคิดพื้นที่พาณิชยกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คำนึงถึงการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง
 • คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสังคมของชุมชนศาลายา

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ทาง www.facebook.com/mahidolrail

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ผู้สนใจรายละเอียดการประกวด www.facebook.com/mahidolrail
ติดต่อสอบถาม โทร. 098-568-0336 E-mail: [email protected]

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

วิศวะมหิดล เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบเมือง ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๕๙ NV เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE OFFICE มูลค่า 181 ลบ.
๑๐:๓๙ เตรียมรับอุตสาหกรรม 5.0: ชั้นเรียนออนไลน์ AI Talent Training Program ของ ASUS เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
๑๐:๒๕ ช้อป แอนด์ แชร์ ช้อปมันส์ทั้งวัน.ทรู 5G ร่วมกับ ดิ เอ็มดิสทริค เปิดให้บริการ FreeWiFi สำหรับลูกค้าทั่วไป ผ่านเครือข่าย [email protected] ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์
๑๐:๕๙ SPU จัดการประชุม ร่วมกับ AdvanceHE หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๐๙:๕๓ เคทีซีมอบเงินบริจาคจากโครงการ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)
๐๙:๓๗ THE NINE CENTER RAMA 9 RABBIT LOVER เนรมิตดินแดนกระต่ายพันธุ์สวย ลุ้นการแข่งขัน วิ่งแข่งกระต่ายกับเต่า พบเพื่อนตัวจิ๋วกว่า 10
๐๙:๑๑ DEK วทบ. SPU ออกสเต็ปเท้าไฟ คว้ารางวัล Cover Dance
๐๙:๒๕ SVT จัดทัพร่วมปลดล็อคค่าครองชีพ งาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 พร้อมส่งซิก Q2 สดใส
๐๙:๔๒ วันซักผ้าและอาบน้ำแห่งชาติ ครั้งแรกในไทย!
๐๙:๕๑ โรคหัวใจวินิจฉัยก่อน รักษาก่อน ป้องกันก่อน