รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3

พฤหัส ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๔:๑๙
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3

โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติและพลังอำนาจของชาติ ผู้นำระดับยุทธศาสตร์ และ ประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในรุ่นของนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การฟังการบรรยายและการอภิปราย การถกแถลง การศึกษาเฉพาะกรณี การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ การเขียนบทความทางวิชาการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2565

ที่มา: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๐๘ องค์กรไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ASOCIO 2023 ICT Awards
๑๒:๓๑ SISB เปิดผลงานปี 66 รายได้แตะ 1,930.56 ลบ. บอร์ดเสนอจ่ายปันผล 0.31 บ./หุ้น กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น 11 เมษายน 2567
๑๓:๒๕ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีคว้ารอง 1 การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตรจากม.เกษตรฯ
๑๒:๕๑ RBF งบปี 66 ฟอร์มดี! กำไร 649 ล้าน จ่ายปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๒:๒๗ M KUCHE และ WoodDen เจาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ 'ดีไซน์เรียบหรู-ใส่ใจสุขภาพ'
๑๒:๔๖ เนรมิตงานแต่งงานในฝันให้เป็นจริง The Perfect Wedding ณ โรงแรมแคนทารี โคราช
๑๒:๒๓ ม.กรุงเทพส่งต่อความสุข BU Charity ถุงผ้าปันรัก
๑๒:๑๖ ทีมนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซีพีเอฟคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด DTN Smart Labelling Contest 2023 จากกระทรวงพาณิชย์
๑๒:๐๘ ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี DE VANESZA BEAUTY ฉลองเปิดคลินิกความงาม ชั้น 5 โซน
๑๒:๓๖ เอสวีแอล กรุ๊ป X KU@Sriracha Job Fair 2024 ณ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา