ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล.กสิกรไทย ที่ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

พุธ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๘
ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ที่ 'AA (tha)' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของ KS พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่ซึ่งคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศที่ BBB; อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) KS เป็นบริษัทลูกที่มีความบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการทำธุรกิจธนาคารครบวงจร (universal banking platform) ของ KBank โดยเป็นบริษัทเดียวในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงในการบริหารงานและดำเนินงานในระดับสูงอีกด้วยโดย KS ช่วยสนับสนุนธนาคารแม่ด้วยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดตราสารทุนแก่ลูกค้าของ KBank นอกจากนี้ KBank ยังเป็นผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดใน KS และมีอำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ ฟิทช์มองว่าการผิดนัดชำระหนี้ของ KS อาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของ KBank ได้ เนื่องมาจากความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างธนาคารแม่กับบริษัทลูกและการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกัน อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KS นั้นอยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank อยู่ 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนให้ถึงมุมมองของฟิทช์ว่าธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธนาคารแม่ แต่ก็มีขนาดธุรกิจที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดของ KBank

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตภายในประเทศของ KS มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตในกสุลเงินในประเทศของ KBank ซึ่งบ่งชี้โดยอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารแม่ การปรับตัวลดลงของโครงสร้างอันดับเครดิตของ KBank จะส่งผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ KS

การปรับตัวลดลงของความสามารถหรือโอกาสในการให้การสนับสนุนบริษัทลูกของ KBank อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของ KS ถูกปรับลดอันดับได้ ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank น่าจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับอันดับเครดิตของ KS นอกจากนี้การลดลงของโอกาสที่ KBank จะให้การสนับสนุนก็อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ KS ได้เช่นกัน เช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นลงไปต่ำกว่า 75% และลดการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าโอกาสในการให้การสนับสนุนจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
ฟิทช์อาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ KS หากปัจจัยพิจารณาในด้านการสนับสนุนจากธนาคารแม่ปรับตัวดีชึ้น ตัวอย่างเช่น การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการให้การสนับสนุนบริษัทลูก น่าจะส่งผลให้อันดับเครดิตของ KS ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน นอกจากนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของโอกาสที่ KBank จะให้การสนับสนุนแก่ KS ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต ตัวอย่างเช่น หากฟิทช์ประเมินว่า KS เป็นส่วนสำคัญมากขึ้นต่อธุรกิจของ KBank โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่ม อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าโอกาสในการให้การสนับสนุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะอันใกล้นี้ เนื่องจากผลกำไรของบริษัทลูกที่ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารแม่และมีบทบาทปานกลางในการช่วยสนับสนุนสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้าของธนาคาร

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ KS มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับความเครดิตสกุลเงินในประเทศของ KBank ซึ่งบ่งชี้โดยอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KBank

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'AA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'

ที่มา: ฟิทช์เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก