โครงการ "เบตงหมื่นล้าน" ผนึกกำลัง แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ปลุกกระแสเศรษฐกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ท้องถิ่นแบบยั่งยืนทุกมิติ

จันทร์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๗
ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และอุตสาหกรรมบริการ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING ร่วมผลักดัน โครงการ "เบตงหมื่นล้าน" ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดยนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ บริษัทตัวแทนนำเที่ยว สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น ระบบจองที่พัก ระบบนัดหมาย การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว คำแนะนำ รีวิวต่างๆได้ง่าย และยังรองรับการเข้าถึงข้อมูลการบริหารการท่องเที่ยว ในส่วนของผู้ประกอบการโดยตรง ตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New normal รวมถึงจะพัฒนาต่อยอดให้เป็น SMART Tourism and Sustainable ของประเทศไทย
โครงการ เบตงหมื่นล้าน ผนึกกำลัง แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ปลุกกระแสเศรษฐกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ท้องถิ่นแบบยั่งยืนทุกมิติ

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร กล่าวว่า "ปีที่แล้วผมได้รับโปรดเกล้าเป็นกรรมการเสนอสภาฯ ให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น GPP ยะลา 4 หมื่นล้าน ผมจึงสร้างกลไกเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาคือ โครงการ "เบตงหมื่นล้าน" โดยพุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 ล้านคน ให้มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เฉลี่ย 5,000 บ./หัว เพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะได้เม็ดเงินเท่ากับ 10,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนในที่สุดจะสามารถผลักดันให้ก้าวสู่ ยะลา 100,000 ล้าน ต่อไปได้ในที่สุด

ทั้งนี้ เราจะใช้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เนื่องด้วยศักยภาพของพื้นที่ ที่กำลังจะก้าวข้าม Introduction Stage ไปสู่ Growth Stage ใน City Life Cycle ที่มีเสน่ห์เหลือล้น มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและผู้คน อาหารอร่อย และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมด้วยภูเขาและหมอกเย็นตลอดปี โดดเด่นด้วยทะเลสาบฮาลาบาลาและป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง เบตงยังเป็น 1 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปลอดภัย เหมาะแก่การลงทุนทำธุรกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังกำลังจัดทำ MOU กับ SME Bank เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการของภาคเอกชนในพื้นที่ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักธุรกิจสนใจให้หันมาลงทุนทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการ มีการตื่นตัวตอบรับเข้าร่วมโครงการเบตงหมื่นล้านหลายราย

รวมไปถึง บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้าน Digital Transformation โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ทำความร่วมมือเพื่อนำ Digital Technology และ Platform Online ต่างๆ มาร่วมพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ให้มีการขยายเติบโตแบบยั่งยืน ภายใต้ แนวคิด BCG ซึ่งจะส่งผลให้โครงการเบตงหมื่นล้าน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และยังสร้างช่องทางนำเม็ดเงินลงทุนจาก Elite ไปพัฒนา Local และนำ Local ไปสู่ Global ภายใต้กรอบการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุขให้คนในพื้นที่ครับ"

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการนำ Digital Technology มาพัฒนาส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ของโครงการเบตงหมื่นล้านว่า "ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ และชุมชนที่แข็งแกร่ง อันจะเป็นกำลังช่วยส่งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน เราในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และระบบไอทีโซลูชั่นของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ในการนำเทคโนโลยีมาร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบ Omni Channel ผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น On-site, On-cloud หรือ On-Social ตอบโจทย์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการและการใช้ชีวิตในยุค New Normal ของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีแพลทฟอร์มดิจิทัล ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลูกค้าหรือสมาชิก ในการจองและจำหน่ายตั๋วแบบครบวงจร Ticketing Management System (TMS) และระบบ Appointment Management System (AMS) ที่มี AI Bot สามารถรองรับการจองได้จากทั่วทุกมุมโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาและให้บริการแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาแล้วกว่า 10 ปี เป็นการเพิ่มความสะดวกในการบริหารงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มความปลอดภัย ลดการทำงานที่ผิดพลาด และยังมีระบบ Blockchain ที่นำมาพัฒนาเชื่อมต่อกับ platform การท่องเที่ยวให้เกิด Ecosystem ครบวงจร สิ่งเหล่านี้ล้วนเสริมสร้างศักยภาพและใช้ในการผลักดันให้โครงการเบตงหมื่นล้าน บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุขให้แก่ชุมชน แบบยั่งยืน"

ที่มา: แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส

โครงการ เบตงหมื่นล้าน ผนึกกำลัง แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ปลุกกระแสเศรษฐกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ท้องถิ่นแบบยั่งยืนทุกมิติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๗ ITNS พร้อมเข้าเทรดตลาด mai ต.ค.นี้
๑๗:๕๘ KJL เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต.-ตลท. เยี่ยมชมกิจการ
๑๗:๓๘ ไอคอนสยาม อิมพอร์ตรสชาติความอร่อยจากญี่ปุ่นส่งตรงถึงไอคอนสยาม กับสุดยอดร้านซูชิสายพานต้นตำรับอันดับหนึ่ง
๑๗:๐๓ ททบ. 5 ชวนเกาะกระแสซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ เส้นทางเกียรติยศ พร้อมฟินกับการเลือกซื้อสินค้าจากเมืองน่าน ระหว่าง 10-12 ต.ค. นี้ในพื้นที่
๑๗:๓๖ บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑๗:๓๗ CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ ชี้ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ภาคธุรกิจคงเผชิญในปี
๑๗:๕๗ SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65
๑๗:๑๙ ดิอีททีเรีย แคทเทอริ่ง บ๊อกซ์ -The Eateria Catering Box เปิดประสบการณ์ชุดอาหารกล่องแบบพรีเมี่ยม
๑๗:๔๓ LINE MELODY MUSIC CHARTS รายงานชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนกันยายน 2565
๑๗:๐๒ Infor ครองตำแหน่งผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน 2022 Gartner(R) Magic