สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๒๔
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จับมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกันในทุกมิติ ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติร่วมกัน
สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่อุดมศึกษาชุมชนและสังคมของประเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการการวิจัยและบัณฑิตศึกษา การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและพัฒนา การงบประมาณ การสร้างรายได้ การประเมินคุณภาพทางวิชาการและการประเมินคุณภาพสถาบัน และการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้สร้างความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ยังจัดให้มีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาร่วมกัน

พร้อมกันนี้ ยังได้ประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ - ใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประสานงานหลัก และมีมหาวิทยาลัยในภาคเหนือและภาคใต้เข้าร่วมโครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่เข็มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการพัฒนาอุดมศึกษาวิถีใหม่ระหว่างสมาชิกเครือข่าย เสริมสร้างโอกาสในการนำความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นนานาชาติร่วมกัน

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566