สยามพิวรรธน์ ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อังคาร ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๓:๐๖
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับมอบประกาศนียบัตรในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งจัดขึ้นภายในงานกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เป็นเวทีสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญและได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดสิทธิทางเพศที่เท่าเทียม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความครอบคลุม (Inclusive Environment)
สยามพิวรรธน์ ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "ตลอดเวลากว่า 60 ปี สยามพิวรรธน์มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ผ่านการนำภูมิปัญญาไทย และความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากในสังคมไทยและทั่วประเทศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เราได้ให้การสนับสนุนในแง่การดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความหลากหลายในทุกด้านควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ถือเป็นเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ส่งเสริมทุกการเข้าถึง ให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆภายในศูนย์การค้าในเครือได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ภายใต้การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านโครงสร้างอาคารด้วยมาตรฐานการออกแบบ สามารถรองรับการสัญจรและการใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ต่อยอดแนวคิดด้วยการตอกย้ำนโยบายด้านความหลากหลายขององค์กรโดยการชูสยามเซ็นเตอร์ให้เป็น DiversCity Building ตึกแห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นจุดยืนที่เข้มแข็งที่สยามพิวรรธน์ได้เดินหน้าจับมือร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ประกาศความมุ่งมั่นในนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) โดยให้ความสำคัญต่อผู้คนที่มีความหลากหลายในทุกด้าน อาทิ เพศ เชื้อชาติ สุขภาพ อย่างเท่าเทียม"

"ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนความหลากหลาย ส่งเสริมให้พนักงานมีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเสรี เช่น การแต่งกาย การแต่งหน้า พนักงานสามารถสวมใส่เสื้อผ้าตามเพศสภาพปัจจุบันของตนเองได้ ภายในบริษัทและทุกหน่วยงาน ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเพศมาเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในหน้าที่การงาน การได้รับแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่งงาน การมอบหมายงาน เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเคารพซึ่งความแตกต่างและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ถือเป็นจรรยาบรรณของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในวิถีทางเดียวกัน" นางสาวนราทิพย์ กล่าวเสริม

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ให้การยอมรับและเห็นความสำคัญในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในสังคมไทย โดยได้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้คนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนความแตกต่างที่ลงตัวเข้าถึงทุกคนอย่างเป็นมิตร จนเป็นสถานที่ที่สามารถครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนมาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

ที่มา: ซูพรีโม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ