สนพ.จันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๓๕
วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. สนพ.จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน การประชุมดังกล่าว ได้มีการติดตาม รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และซักซ้อมแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนสู่การปฏิบัติ เตรียมการรองรับแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2566-2570 ตามแนวทาง กพร.ปจ. กำหนด 4 ด้าน
สนพ.จันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

1) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนทั้งในงบปกติ และของบประมาณจังหวัดในโครงการที่สำคัญ 2) การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการเรียนรู้กับกำลังคนของจังหวัดจันทบุรีในทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคตในศตวรรษที่ 21 3) การสร้างให้จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งรวมความรู้และพัฒนาในโลกดิจิทัล การสร้างและPromote จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าได้อย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการเป็นเมือง Smart City และ 4) พัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเมืองผู้สูงวัยที่มีมูลค่าโดย Model Gig Worker ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้เห็นชอบรวมกันในการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าต่อ กพร.ปจ. ทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

สนพ.จันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก