มรภ.พระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

อังคาร ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๖
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ในการนี้อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะครูในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มรภ.พระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้กับครูของโรงเรียน/ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้ากิจกรรมประกอบด้วย การอบรม 1.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงหรรษา (ระดับประถมศึกษา) 2.ครูยุคใหม่เข้าใจ EF เตรียมพร้อมเด็ก พัฒนาการสมวัย (ระดับปฐมวัย) 3.การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning (ระดับประถมศึกษา) 4.เทคนิคการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัยในยุคโควิด (ระดับปฐมวัย) 5.การผลิตสื่อทำมือ ระดับประถมศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 6.การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเชิงหรรษา (ระดับปฐมวัย) และการบรรยายแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ระดับประถมศึกษา และปฐมวัย)โดยมีครูจากโรงเรียน/ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า จำนวน 140 นาย จาก 14 โรงเรียน/ ศูนย์การเรียนตำรวจ เข้าร่วมการอบรม

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ