"ชูวงศ์" ชูนโยบาย "นักปฏิบัติการทางสังคม"

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๐
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ชูนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Social Lab เพื่อสร้าง "นักปฏิบัติการทางสังคม" โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนกระทั่งสามารถฝึกฝน ต่อยอด และเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติต่อไป
ชูวงศ์ ชูนโยบาย นักปฏิบัติการทางสังคม

คณบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Social Lab มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างสรรค์แนวทางหรือทางออกให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ คิดนโยบาย มาตรการ หรือนำไปสู่โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมและเกิดกลไกหรือโครงการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏรำไพพรรณี. ผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี กล่าว

ที่มา: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022