สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๑๘
สกสว.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ให้ประเทศลาวผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งเป้ามุ่งหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

โอกาสนี้ ดร.ลัษมณ กล่าวว่า เตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ ที่ส่งมอบนี้ เป็นผลงานในโครงการวิจัย "เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" ที่มี ผศ. พญ.นลินี โกวิทยวนาวงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ร่วมกับ อาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พัฒนาคิดค้นและออกแบบเตียงสำหรับผู้ป่วยอัมพาต และป้องกันแผลกดทับรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย ซี่งได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง "เตียงป้องกันแผลกดทับ" ที่ปัจจุบันผลิตจำหน่ายโดยบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จำกัด

ความสำเร็จดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสกสว. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนและนโยบายด้านการวิจัย รวมถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยผลิตภัณฑ์เตียงป้องกันแผลกดทับนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สกสว. ยังมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของยุทธศาสตร์ความร่วมมือดังกล่าว และจะพิจารณาส่งมอบให้โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 ในเดือนกันยายนนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ สกสว. และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะได้ร่วมกันหารือเพื่อมองไปในอนาคตถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์แก่กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจากภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป

ด้าน นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เผยว่า ทางกรมมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน รวมถึงการพิจารณานวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของไทยเพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันและมองไปถึงสถานการณ์หลังโควิด-19 เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของกรม นอกจากนี้ยังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม พลังงาน สินค้าแปรรูปเกษตร เป็นต้น

เพื่อให้รับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าของไทยตามนโยบายของรัฐบาลในภาพรวม โดยกรมจะพยายามให้เกิดความร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทและการอบรมระยะสั้น ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือกับ สกสว.ต่อไปในอนาคต ขณะที่ ผศ. พญ.นลินี ระบุว่าจะขยายผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอยากจะทำความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จ

ที่มา: ทริปเปิล เอท ไอเดียส์

สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๗ ITNS พร้อมเข้าเทรดตลาด mai ต.ค.นี้
๑๗:๕๘ KJL เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต.-ตลท. เยี่ยมชมกิจการ
๑๗:๓๘ ไอคอนสยาม อิมพอร์ตรสชาติความอร่อยจากญี่ปุ่นส่งตรงถึงไอคอนสยาม กับสุดยอดร้านซูชิสายพานต้นตำรับอันดับหนึ่ง
๑๗:๐๓ ททบ. 5 ชวนเกาะกระแสซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ เส้นทางเกียรติยศ พร้อมฟินกับการเลือกซื้อสินค้าจากเมืองน่าน ระหว่าง 10-12 ต.ค. นี้ในพื้นที่
๑๗:๓๖ บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑๗:๓๗ CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ ชี้ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ภาคธุรกิจคงเผชิญในปี
๑๗:๕๗ SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65
๑๗:๑๙ ดิอีททีเรีย แคทเทอริ่ง บ๊อกซ์ -The Eateria Catering Box เปิดประสบการณ์ชุดอาหารกล่องแบบพรีเมี่ยม
๑๗:๔๓ LINE MELODY MUSIC CHARTS รายงานชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนกันยายน 2565
๑๗:๐๒ Infor ครองตำแหน่งผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน 2022 Gartner(R) Magic