สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๑๘
สกสว.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ให้ประเทศลาวผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งเป้ามุ่งหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

โอกาสนี้ ดร.ลัษมณ กล่าวว่า เตียงผู้ป่วยทางการแพทย์ ที่ส่งมอบนี้ เป็นผลงานในโครงการวิจัย "เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" ที่มี ผศ. พญ.นลินี โกวิทยวนาวงษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ร่วมกับ อาจารย์สมคิด สมนักพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พัฒนาคิดค้นและออกแบบเตียงสำหรับผู้ป่วยอัมพาต และป้องกันแผลกดทับรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลผู้ป่วย ซี่งได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง "เตียงป้องกันแผลกดทับ" ที่ปัจจุบันผลิตจำหน่ายโดยบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จำกัด

ความสำเร็จดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสกสว. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนและนโยบายด้านการวิจัย รวมถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยผลิตภัณฑ์เตียงป้องกันแผลกดทับนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สกสว. ยังมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การส่งมอบเตียงผู้ป่วยทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของยุทธศาสตร์ความร่วมมือดังกล่าว และจะพิจารณาส่งมอบให้โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 ในเดือนกันยายนนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ สกสว. และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะได้ร่วมกันหารือเพื่อมองไปในอนาคตถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์แก่กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจากภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป

ด้าน นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เผยว่า ทางกรมมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน รวมถึงการพิจารณานวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของไทยเพื่อช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันและมองไปถึงสถานการณ์หลังโควิด-19 เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของกรม นอกจากนี้ยังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงานทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม พลังงาน สินค้าแปรรูปเกษตร เป็นต้น

เพื่อให้รับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าของไทยตามนโยบายของรัฐบาลในภาพรวม โดยกรมจะพยายามให้เกิดความร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทและการอบรมระยะสั้น ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือกับ สกสว.ต่อไปในอนาคต ขณะที่ ผศ. พญ.นลินี ระบุว่าจะขยายผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอยากจะทำความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสำเร็จ

ที่มา: ทริปเปิล เอท ไอเดียส์

สกสว.ร่วมส่งมอบ 'เตียงพลิกตะแคง' ให้ลาวผ่าน กต. ตั้งเป้าเดินหน้าถ่ายทอดนวัตกรรมให้ประเทศกำลังพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566