"ชูวงศ์" คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดการเรียนการสอนแบบ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ (Social Lab)

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศแนวคิด "การใช้พื้นที่ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ (Social Lab)" โดยได้กล่าวไว้ว่า "วันนี้การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ เพราะเด็กรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยปลายนิ้ว เราจึงต้องสร้างห้องเรียนใหม่สำหรับพวกเขาด้วยการใช้พื้นที่ทางสังคมเป็นห้องเรียนรู้ (Social Lab)" แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยในการต่อยอดองค์ความรู้โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมในท้องถิ่น มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่หาได้ในห้องเรียนทั่วๆ ไป นั่นเอง
ชูวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดการเรียนการสอนแบบ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ (Social Lab)

วันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงให้ความสำคัญยิ่งกับชุมชนท้องถิ่น เพราะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมที่สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งช่วยจรรโลงสังคมท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนถาวร. คณบดี กล่าว

ที่มา: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022