ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย

อังคาร ๐๒ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๒๕
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัดและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุณห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมรับมอบจากนายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตด้านสาธารณสุขของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การเกิดโรคระบาดใหม่ทำให้หน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สถาบันบำราศนราดูร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีภารกิจในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงโควิด19 ด้วย โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มารอรับบริการ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด สถาบันบำราศนราดูร จึงไม่มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่เพียงพอ มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้ชวนกัลยาณมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมายและยาวนาน มาร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูรด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ด้วย

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีในการดำเนินการจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้และด้วยเจตนารมณ์ของธนาคารฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องทำงานอย่างหนัก โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต้องมีการเตรียมสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันบำราศนราดูรนับได้ว่าเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญ การสนับสนุนจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของสถาบันบำราศนราดูร ลดความแออัด ลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และรองรับประชาชนที่มารับบริการที่สถาบันฯ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience และก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution โดยการออกแบบครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการของสถาบันบำราศนราดูร ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ โดยมีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างยังได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการภายในสถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services