คณะเกษตรฯ ม.พะเยา UP Skill & Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๒๑
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Ornamental Fish Business Online) รุ่นที่ 1 ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา UP Skill Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร

โดยจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ "ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรและกลยุทธ์การตลาดปลาสวยงามเชิงสร้างสรรค์" ได้รับเกียรติจาก ดร.สนาม เอกวิลัย เป็นอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงปลากัด และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มผู้เลียงปลากัด ปลาสวยงาม ของจังหวัดสุโขทัย คุณธัญญวัฒน์ ภารชาตรี ร้าน Landmark Betta /อุปนายกสมาคมปลากัด คุณชูชาติ เล็กแดงอยู่ เป็นผู้บริหารตลาดฟิชวิลเลจ/อุปนายก สมาคมปลากัด หรือที่รู้จักกันในนามคุณเอกนครปฐม นายทนง โชคดี (ลุงโก้ปลากัดสุโขทัย) นายราเมศร์ นาคประเสริฐ (ลุงเอกสุโขทัย) นายวิศรุต รัตตกุล (ลุงอิฐ) เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และได้ร่วมเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับ ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล (ดร.น้อย) ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง พูดถึงความเป็นมาและการผลักดันปลากัดสู่สัตว์น้ำประจำชาติ

ในปัจจุบันการเกษตรสมัยใหม่มุ่งเน้นการบริการจัดการและเทคโนโลยี (Entrepreneur) เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน พัฒนาธุรกิจด้านระบบการเกษตรและการจัดการฟาร์ม นำไปสู่การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm management) ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรฯ ม.พะเยา UP Skill Re Skill หลักสูตรธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๗ MASTER โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช หนึ่งในผู้นำศัลยกรรมครบวงจรของไทย แต่งตัวเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai
๑๖:๕๘ คนรักสัตว์เลี้ยงห้ามพลาด !! มหกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงยิ่งใหญ่แห่งปี สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น ครั้งที่
๑๖:๑๕ เปิดงานสัมมนาเรื่อง ประมวลกฎหมายแรงงานไทย : พลิกโฉมทันยุคสู่สากล
๑๖:๐๖ เตรียมพบกับ OPPO A77s และ OPPO A17 สมาร์ตโฟนเต็มอิ่มทุกเอ็นเทอร์เทนเมนต์ คุ้มค่า ราคาโดนใจ
๑๖:๒๒ คิง เพาเวอร์ เร่งปลุกกำลังซื้อนักเดินทาง ฉลองการเดินทางครั้งใหม่ในงานครบรอบ 33 ปี
๑๖:๐๐ ไลออนเดลบาเซลขยายโรงงานผลิตตัวเร่ง มุ่งขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
๑๖:๐๖ ITNS ทีมบริหารขั้นเทพ
๑๖:๒๖ วช.ให้ทุนทีมเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
๑๖:๓๖ วช.สนับสนุนนักวิจัย มก. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑๖:๕๙ ทะลายปัญหาคอขวดของแพลตฟอร์มรวมศูนย์ด้วย Data Mesh