55 ปี เบทาโกร ก้าวสำคัญสู่ "บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"

ศุกร์ ๐๙ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๔:๒๙
ครบรอบ 55 ปี เบทาโกรประกาศจุดยืนมุ่งสู่ World-class Integrated Food Company for Sustainable Life เดินหน้าการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG เร่งปรับกระบวนทัพยกระดับประสิทธิภาพรอบด้านสู่มาตรฐานสากล ชูจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แบรนด์พรีเมี่ยมคุณภาพที่เหนือกว่า มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคต เพิ่มศักยภาพในการตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงได้หลากหลายและการจัดการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสร้างความแข็งแกร่งด้วยการเป็นองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูล พร้อมทั้งมุ่งสร้างการเติบโตและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เบทาโกรยังให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy คู่ขนานกับการพัฒนาสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) เพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน
55 ปี เบทาโกร ก้าวสำคัญสู่ บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา เบทาโกรในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับสากลของประเทศไทย ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในแนวคิดขององค์กรที่ต้องการช่วยให้ผู้คนและชุมชนมีชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า มีความปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม สำหรับการครบรอบ 55 ปี เบทาโกรได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบการจัดการข้อมูล โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน ในกรอบการทำงาน ESG (Environment-Social-Governance) ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัทฯ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจบนความท้าทาย และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต สำหรับเป้าหมายหลัก เบทาโกรมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารครบวงจรระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (World-class Integrated Food Company for Sustainable Life) โดยครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและการมีแบรนด์สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

กว่า 55 ปีของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เบทาโกรประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง การก้าวสู่การเป็น World-class Integrated Food Company for Sustainable Life เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเบทาโกร ด้วยความเป็นมืออาชีพและมากด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีมาอย่างยาวนาน เบทาโกรให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในกรอบแนวทาง ESG ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง ตามมาตรฐานสากล ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในประเทศต่างๆ เพื่อส่งมอบแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ ในช่องทางที่เข้าถึงง่ายในทุกแพลทฟอร์ม ทั้งช่องทางของเบทาโกรเองและเครือข่ายพันธมิตร โดยครอบคลุมการจัดจำหน่ายโดยตรงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ตัวแทนจำหน่าย ธุรกิจค้าปลีกและแบบดั้งเดิม รวมถึงร้านอาหารและธุรกิจส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

"เรายังคงมุ่งสร้างการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงแสวงหาโอกาสเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเบทาโกร เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบันและรองรับการเติบโตในอนาคต เราเน้นการพัฒนาและการลงทุนด้าน Food-Tech,Agri-Tech และ Restaurant-Tech เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น ธุรกิจโปรตีนทางเลือกจากพืช ภายใต้แบรนด์ Meatly! และบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิในชื่อ Kerry Cool ซึ่งตอบโจทย์และได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี" นายวสิษฐ กล่าว

นอกจากนี้ เบทาโกรยังได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และขยายกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมีแผน การลงทุนเพิ่มในประเทศเมียนมา เพิ่มกำลังการผลิตในประเทศกัมพูชาและลาว รวมถึงเพิ่มจุดหมายปลายทางการส่งออก ตลอดจนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น

"ขณะที่มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อยกระดับ Ecosystem ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเบทาโกรให้เติบโตไปพร้อมกันเราไม่ลืมที่จะร่วมสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ด้วยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยโฟกัสไปที่ 4 เป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเราโดยตรง ได้แก่ การมุ่งขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน เดินหน้าการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยการสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมด้วยการดำเนินธุรกิจในกรอบการทำงาน ESG ตลอดจนการปรับสู่แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปพร้อมกับประเทศไทยและนานาชาติ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะนำพาเบทาโกรก้าวไปสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" นายวสิษฐ กล่าว

ที่มา: เอบีเอ็ม คอนเนค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?