กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อังคาร ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๑๑
กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
กลุ่มทรู คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ในระดับยอดเยี่ยมแก่ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ใน "พิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน ประจำปี 2565" ซึ่งกลุ่มทรู เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินและจัดระดับของโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and Sustainable Business (LCSB) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 112,000 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และยังคงเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการที่สำคัญ ได้แก่

  1. เดินหน้าติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐานและชุมสายอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งแล้ว 3,481 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12,570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และร่วมกับพันธมิตรในการจัดหาพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น
  2. ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การปรับปรุงอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  3. พัฒนานวัตกรรม เช่น True Virtual World หรือ True VWORLD แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางได้ True E-bill & E-Tax ระบบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จออนไลน์แทนการใช้กระดาษ สามารถลดการใช้กระดาษได้ 213 ล้านแผ่น เลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 2,242 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  4. นำกลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ เลือกโครงการที่จะการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง โดยสนับสนุนการลงทุนคาร์บอนต่ำ และเตรียมความพร้อมภายในบริษัท สำหรับโครงการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาจต้องเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายจัดหาพลังงานสะอาดหรือคาร์บอนเครดิตมาชดเชยต่อไป
  5. รณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน We Grow เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ ปัจจุบันมีจำนวนต้นไม้ในระบบมากกว่า 6 ล้านต้น ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 3 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  6. การส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ขวดพลาสติกภายในอาคาร ผ่านโครงการ "Say no to Plastic Bottles" และโครงการทรูรวมใจ ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่า "การได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ 2 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบ และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จต่อไป"

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ธ.ค. สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๐๒ ธ.ค. SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๐๒ ธ.ค. สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๐๒ ธ.ค. ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๐๒ ธ.ค. คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๐๒ ธ.ค. เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๐๒ ธ.ค. TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๐๒ ธ.ค. ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๐๒ ธ.ค. ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๐๒ ธ.ค. Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent