รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จ.เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

อังคาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ๐๙:๒๗
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2565 ของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม และเปิดการประชุม 'อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จ.เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทหน้าที่ และเป็นกลไกเครือข่ายภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานโดยคำว่า "อาสาสมัคร" ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่และชุมชน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายทุกท่านเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาส่วนตัวและของครอบครัว เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำงานด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว "กระทรวงแรงงานขอขอบคุณอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านผนึกกำลังร่วมกันทำงานเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป" นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

สำหรับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางจรรยา เถาว์น้อย อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และนางสุพัตรา รัตนบรรจง อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่ นางปราณี บุปผารามอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และนายโชคชัย แช่มช้อย อาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและกระทรวงแรงงานในการช่วยเหลือ ประสานการบริการด้านแรงงานต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษารัฐมนตรี'มอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จ.เพชรบุรีและสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
๑๗:๒๖ กลับมาแล้ว. SUPER บินสนั่นจุใจ แบบรายปี เริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 6,999 บาท! บริการใหม่จาก airasia Super App
๑๗:๑๖ ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12
๑๗:๔๘ MTW ปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.88 บาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO
๑๗:๕๑ TBCSD แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
๑๗:๒๗ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คัดสรรประกันสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์
๑๗:๑๖ วีวี แชร์ เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล
๑๗:๓๑ วิศวะมหิดล เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน 'ถุงลมนิรภัย'.ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจาก สารแอมโมเนียมไนเตรท
๑๗:๐๓ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์
๑๖:๑๔ ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15