วช. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เร่ง สร้างความรู้และบทเรียนการทำงานเครือข่ายนักวิจัย ใน 4 ภูมิภาค

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐:๔๘
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติจัดการประชุม เรื่อง "ร่วมสร้างความรู้และบทเรียนการทำงานเครือข่ายนักวิจัย CBR 64" เพื่อย้อนทวนเส้นทางการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนงาน CBR 63 - 65 เครือข่ายนักวิจัย ท้องถิ่น หรือ CBR ร่วมกันสรุปความรู้และบทเรียนจากการทำงาน CBR 64 และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานความสัมพันธ์ในเชิงเครือข่ายนักวิจัย CBR ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และผู้บริหารจากสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และนักวิจัยจาก 4 ภูมิภาค เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 120 คน ผ่านระบบ onsite และ online
วช. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เร่ง สร้างความรู้และบทเรียนการทำงานเครือข่ายนักวิจัย ใน 4 ภูมิภาค

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ในฐานะองค์กรสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล โดยมุ่งหวังว่าการจัดการประชุมจะนำไปสู่การทบทวนการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนงาน CBR ในช่วงปี 2563 - 2565 ซึ่งองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะพัฒนาไปสู่แนวทางการทำงาน CBR ในทศวรรษที่ 3 ที่มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งต่อชุมชน สังคมที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับสภาพความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

"วช. ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการวิจัย จึงขอส่งพลังใจให้การประชุมได้บรรลุตามเป้าหมาย และขอให้กระบวนการทำงาน CBR ช่วยเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์และคุณูปการต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป" นายเอนก กล่าวทิ้งท้าย

หลังจากนั้นคุณชีวัน ขันธรรม ทีม ODU (สถาบันคลังสมองของชาติ) ได้นำเสนอข้อมูลทบทวนการบริหารโครงการ CBR จากปี 63 สู่ 65 และผู้ประสานงานกลไกทั้ง 4 ภาค ได้ให้ข้อมูลภาพรวมของทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ  โดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนากิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย คุณรุ่งวิชิต คำงาม ภาคกลาง โดย รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และภาคใต้ โดย ดร.มายือนิง อิสอ และในช่วงท้ายมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นนักวิจัยทุกโครงการได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้งาน CBR และนำเสนอผลการสรุปความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้งาน CBR ด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา วช. ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้แก่สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4 ภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 52 โครงการ ประกอบด้วย โครงการกลไกภาค 4 โครงการ และโครงการย่อย 48 โครงการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. เศรษฐกิจฐานราก 2. การลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ และ 3. การสร้างพลังชุมชน (Empowerment) โดยปัจจุบันโครงการ CBR ปี 2564 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
๑๗:๒๖ กลับมาแล้ว. SUPER บินสนั่นจุใจ แบบรายปี เริ่มต้นสุดคุ้มเพียง 6,999 บาท! บริการใหม่จาก airasia Super App
๑๗:๑๖ ซีพี ออลล์คว้า 5 รางวัล จากเวที Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12
๑๗:๔๘ MTW ปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 2.88 บาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO
๑๗:๕๑ TBCSD แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
๑๗:๒๗ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คัดสรรประกันสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์
๑๗:๑๖ วีวี แชร์ เดินหน้าสานต่อสร้างความสมดุลในสังคม ส่งมอบอาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ยากไร้ สู่การสร้าง วีวี แชร์ โมเดล
๑๗:๓๑ วิศวะมหิดล เตือนภัยรถ 6 แสนคัน เปลี่ยนด่วน 'ถุงลมนิรภัย'.ชี้เสี่ยงระเบิดรุนแรงจาก สารแอมโมเนียมไนเตรท
๑๗:๐๓ รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 25,000 บาท เมื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันมะเร็งกับ รู้ใจ ประกันออนไลน์
๑๖:๑๔ ICT ม.พะเยา เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15