สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สร้างการยอมรับผู้ในอยู่ในอาชีพ ให้รับการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๗:๒๒
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำทีมผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยมีนางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และนายชนพล อินเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พบปะหารือ นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ที่ปรึกษาสมาคม นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ และผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด อุปนายกสมาคมฯ ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงให้การยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สร้างการยอมรับผู้ในอยู่ในอาชีพ ให้รับการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

เบื้องต้นได้มีการหารือถึงการนำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ในอาชีพผู้เลี้ยงสุกร ผู้เลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ ผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อ และอาชีพผู้เลี้ยงแพะ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในอาชีพดังกล่าวด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลประเภท ข. ตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565 มาตรา 34 (2) ได้มากขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเติมเต็มความรู้ ทักษะให้กับกำลังแรงงานด้านปศุสัตว์ ให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สคช. หารือ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สร้างการยอมรับผู้ในอยู่ในอาชีพ ให้รับการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น