วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โชว์ตลาดงานวิจัย ในงานวันสถาปนา 63 ปี วช.

ศุกร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๕๒
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการ "การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน" ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลยายชา (อถล.ยายชา) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการผลิตปุ๋ยหมักจากวัชพืชน้ำและขยะอินทรีย์ของชุมชน
วช. นำนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมักกำจัดวัชพืชและผักตบชวา โชว์ตลาดงานวิจัย ในงานวันสถาปนา 63 ปี วช.

นางอริชา เจียวท่าไม้ แห่งกลุ่ม อถล.ยายชา กล่าวว่า กลุ่ม อถล.ยายชา มีเป้าหมายเพื่อทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสังคม ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการสนับสนุนทุนจาก วช. มาใช้งาน นับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างดียิ่ง โดยทำให้เกิดความสามัคคีและมีการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก ดินปลูก และมีการขยายผลด้านการผลิตพืชผักทางการเกษตร รวมถึงอาหารแปรรูปจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการช่วยให้สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับกลุ่ม อถล.ยายชา ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชน้ำ ได้แก่ จอก และผักตบชวา มูลสัตว์ในชุมชน และใบไม้แห้งในบริเวณวัดเดชานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มในการทำกิจกรรม ปัจจุบันได้มีการขยายผลและดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับบ้านเรือน การปลูกผักและผลไม้ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ด้วยวัตถุดิบของชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการผลิตภัณฑ์การวิจัยในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี "ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย" ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยได้ที่งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : https://63years.nrct.go.th

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566