เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ส่งผู้บริหารแชร์ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอุตสาหกรรมที่งานประชุมสุดยอดพลังงานลมนอกชายฝั่งครั้งที่ 7

ศุกร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๕:๒๐
งานประชุมสุดยอดพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Global Offshore Wind Summit) ครั้งที่ 7 มีขึ้นที่มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน โดยมีบริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ กรุ๊ป (Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.) เป็นผู้จัดงาน ในการนี้ คุณเมี่ยว จุน (Miao Jun) ประธานบริษัทฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพิธีเปิด งานปีนี้มีหัวข้อว่า "ยกระดับความพยายามที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ" รวบรวมผู้นำระดับโลกและคนในวงการเดียวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลก ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรม สำรวจหาแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด และมองลึกลงไปว่าอุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไปทางใด
เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ส่งผู้บริหารแชร์ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอุตสาหกรรมที่งานประชุมสุดยอดพลังงานลมนอกชายฝั่งครั้งที่ 7

คุณเมี่ยว กล่าวว่า "ในฐานะหนึ่งในผู้จัดงานนี้ และบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่งทั่วโลก เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มที่ให้คู่ค้าและผู้ปฏิบัติงานต้นน้ำและปลายน้ำได้โต้ตอบกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ หารือเกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องอนาคตของอุตสาหกรรม เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันล้ำค่ามากมาย เราหวังว่าจะใช้งานนี้เป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม และพูดคุยเกี่ยวกับตลาดพลังงานลมนอกชายฝั่งอย่างมีเหตุผลมากขึ้น เราเชื่อว่านอกเหนือจากค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว ยังต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องเมื่อพิจารณาโครงการพลังงานลม นอกเหนือจากการลดจำนวนเงินทุนที่จำเป็นแล้ว ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง เช่น การขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวของเราไปสู่การผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุ่งเลี้ยงสัตว์ทะเล การท่องเที่ยวนอกชายฝั่ง และการเกษตรนอกชายฝั่ง ก็มีศักยภาพเพิ่มผลกำไรของโครงการ และเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย"

บริษัทได้รับหน้าที่ผู้นำในภาคส่วนนี้ ไม่เพียงสร้างเครือข่ายโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในจีนเท่านั้น แต่ยังเริ่มขยายสู่โครงการพลังงานนอกชายฝั่งที่เป็นนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง ทุ่งเลี้ยงสัตว์ในมหาสมุทร การท่องเที่ยวนอกชายฝั่ง และการเกษตรนอกชายฝั่ง โดยบริษัท เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ กรุ๊ป และเซินเนอร์จี (Shenergy) ร่วมกันลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมอุปกรณ์พลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ หยางปู่ เซินเนอร์จี - เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ (Yangpu Shenergy - Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry Project) ในเมืองตานโจว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่ง สำรวจรูปแบบธุรกิจพลังงานใหม่แบบหลายอุตสาหกรรมที่ผสมผสานพลังงานลมนอกชายฝั่ง การผลิตกระแสไฟฟ้าจากมหาสมุทรและการประมงทะเล การผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานสีเขียว การจัดเก็บพลังงาน การท่องเที่ยวนอกชายฝั่ง และการเกษตรนอกชายฝั่ง เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับโครงการเกาะพลังงานสะอาด (Clean Energy Island)

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ กรุ๊ป เพิ่งคว้าสัญญาในการจัดหาโครงการวิจัยและสาธิตอุปกรณ์ลอยน้ำแบบบูรณาการแห่งแรกของโลกสำหรับพลังงานลมนอกชายฝั่งและการเลี้ยงปลา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โฮสต์และเสาสัญญาณ โครงการอันล้ำสมัยนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหนานหรี ในเมืองปู่เตี้ยน มณฑลฝูเจี้ยน โดยมีระดับน้ำลึกประมาณ 35 เมตร โครงการดังกล่าวนำโดยบริษัท ฝูเจี้ยน หลงหยวน ออฟชอร์ วินด์ พาวเวอร์ (Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไชน่า หลงหยวน พาวเวอร์ กรุ๊ป (China Longyuan Power Group) โรงงานแห่งนี้จะผลิตพลังงานผ่านกังหันลมลอยน้ำในขณะที่ดำเนินการฟาร์มเลี้ยงปลาใต้ผิวน้ำ ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในโครงสร้างแพลตฟอร์มนี้ให้ได้มากที่สุดในพื้นที่และระดับต่าง ๆ

ด้วยพันธกิจในการจัดหาโซลูชันโดยรวมที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี และในแง่ของความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางทะเลและต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาพลังงานลมนอกชายฝั่งที่สูง หนึ่งในความท้าทายอันดับต้น ๆ ในการจัดหาโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับกังหันลมลอยน้ำคือ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย บริษัทไม่เพียงแค่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลมที่ยั่งยืนด้วยการรับประกันและตรวจสอบความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของการออกแบบระบบ ความน่าเชื่อถือเริ่มต้นจากการออกแบบเบื้องต้น จากนั้นทำการทดลองเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ แล้วดำเนินการและการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก วินด์ พาวเวอร์ จะยังคงเดินหน้าและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจและสถานการณ์การใช้งานผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อรวมแหล่งพลังงานหลายแห่ง อำนวยความสะดวกในการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในอนาคตร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซัพพลายเออร์ด้านพลังงานรายนี้จะดำเนินการทดสอบนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ เพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน เมื่อสถานการณ์และรูปแบบการใช้งานใหม่อย่าง  "พลังงานลม+" พร้อมใช้งาน อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคนิคและนวัตกรรมล้ำสมัย

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1950946/image_1.jpg

คำบรรยายภาพ - คุณเมี่ยวกล่าวสุนทรพจน์อย่างตั้งใจ ที่งานประชุมสุดยอดพลังงานลมนอกชายฝั่งครั้งที่ 7ที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน
๑๗:๐๕ เอสซีจี ชวน 500 ชุมชน เลิกแล้ง-เลิกจน ด้วยความรู้คู่คุณธรรม
๑๖:๒๕ วธ. ชวนผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่อง เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี MOC MU FES 2023 Summer Hit
๑๖:๑๐ เอกชนหนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน กพร.ชู จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
๑๖:๒๑ ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better
๑๖:๐๖ Google Cloud สรุปโอกาสการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในระบบนิเวศการท่องเที่ยว
๑๖:๒๖ ลีสซิ่งกสิกรไทยจัดโปรแรงรับมอเตอร์โชว์ 2023 ครั้งที่ 44 รับโปรโมชั่น 4 ต่อ ชูนวัตกรรมขอสินเชื่อออนไลน์หนุนลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สมัครสินเชื่อรถใหม่
๑๖:๔๗ กทม.ใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยปรับสภาพน้ำ ควบคู่การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
๑๖:๐๑ Dunkin' ชวนลูกค้าร่วมทำดีสร้างโอกาสเด็กไทย จัดโครงการ ดังกิ้นเพื่อน้อง ปี 2566 มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท โรงเรียนวัดสระแก้ว -
๑๖:๓๗ XO ปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 10% จัดทัพซอสส่งออกบุกตลาดเข้มข้น ขณะที่การปรับราคา หนุนมาร์จิ้นดีขึ้น เป้า GP แตะ