อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๐๒๓ ๑๐:๓๔
"เบอร์ดี้" แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตั้งแต่การปลูก จนกระทั่งได้เป็นผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี หวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่กาแฟให้ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบัน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ปลูกกาแฟไทย ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากแหล่งผลิตภายในประเทศกว่า 1,400 ตันต่อปี หรือคิดเป็นรายได้ของเกษตรกรไทยมูลค่าปีละกว่า 129 ล้านบาท ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนอกจากการตั้งเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรไทย อันเป็นต้นน้ำในการส่งมอบวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอีกด้วย ล่าสุด ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กรมวิชาการเกษตร เข้าไปสนับสนุนและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งวัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์"เบอร์ดี้" โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เริ่มจากลงพื้นที่เพื่อไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในการเพาะปลูกที่ชาวไร่พบเจอ เพื่อนำมาหาทางแก้ไขและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดิน การจัดการน้ำ การบริหารจัดการโดยองค์รวม การป้องกันการเกิดโรคในพันธุ์พืช รวมไปถึงการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 'อามิเมท' ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย นับเป็นกระบวนการ Bio-cycle หรือวัฏจักรชีวภาพ ซึ่งเราสนับสนุนเกษตรกรเพื่อผลผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี ที่นำไปสู่การเป็นวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในการผลิต "เบอร์ดี้" แบรนด์กาแฟกระป๋องอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน

กว่า 63 ปีที่ อายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญในการส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมๆกับการดูแลใส่ใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" ภายใต้แนวทาง การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ซึ่งเป็นสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือในการดำเนินงานเสมอมา

ที่มา: อายิโนะโมะโต๊ะ

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU บุก Thailand Toy Expo 2024 โชว์ผลงานสุดคูล!
๑๖:๕๘ Zoho ยกระดับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ด้วยการทำงานร่วมกันของ Generative AI และ Low-Code
๑๖:๐๓ Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge ไม่รู้.ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
๑๖:๓๕ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ต้อนรับนักหมากรุกรวม 300 คน กว่า 50 ประเทศ ในการแข่งขัน Bangkok Chess Club Open ครั้งที่ 21 ประจำปี
๑๖:๓๑ 'Water War Chiang Mai 2024' เทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุด เปียกสุด! เดือดสุด! จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
๑๖:๒๗ TB Media Global จับมือ MQDC จัดกิจกรรมสงกรานต์ The Vibrant Forestias :Sook-San Songkran บนผืนป่าของ The
๑๖:๔๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประจำปี 2023
๑๖:๐๐ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะเรื่อง สุขในงานเบิกบานในชีวิต
๑๖:๒๙ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ
๑๖:๒๘ คณะดิจิทัลมีเดีย SPU ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ AI Trends Unlock Limitless Creative Potential in Digital