อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐:๓๔
"เบอร์ดี้" แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตั้งแต่การปลูก จนกระทั่งได้เป็นผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี หวังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่กาแฟให้ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบัน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ปลูกกาแฟไทย ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากแหล่งผลิตภายในประเทศกว่า 1,400 ตันต่อปี หรือคิดเป็นรายได้ของเกษตรกรไทยมูลค่าปีละกว่า 129 ล้านบาท ทั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนอกจากการตั้งเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรไทย อันเป็นต้นน้ำในการส่งมอบวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอีกด้วย ล่าสุด ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กรมวิชาการเกษตร เข้าไปสนับสนุนและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งวัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์"เบอร์ดี้" โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการผลิตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เริ่มจากลงพื้นที่เพื่อไปแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในการเพาะปลูกที่ชาวไร่พบเจอ เพื่อนำมาหาทางแก้ไขและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดิน การจัดการน้ำ การบริหารจัดการโดยองค์รวม การป้องกันการเกิดโรคในพันธุ์พืช รวมไปถึงการสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์เคมี 'อามิเมท' ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย นับเป็นกระบวนการ Bio-cycle หรือวัฏจักรชีวภาพ ซึ่งเราสนับสนุนเกษตรกรเพื่อผลผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี ที่นำไปสู่การเป็นวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในการผลิต "เบอร์ดี้" แบรนด์กาแฟกระป๋องอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน

กว่า 63 ปีที่ อายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญในการส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมๆกับการดูแลใส่ใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" ภายใต้แนวทาง การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ซึ่งเป็นสิ่งที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือในการดำเนินงานเสมอมา

ที่มา: อายิโนะโมะโต๊ะ

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนชาวไร่กาแฟ เพื่อผลผลิตอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ