เอสซีจี จับมือ ปิโตรนาส นั่งประธานร่วมประชาคม ในสภาเศรษฐกิจโลก ผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๕:๔๙
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ตั้งประชาคมเพื่อผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยมีผู้บริหารจากเอสซีจีและปิโตรนาสเป็นประธานร่วม เพื่อมุ่งสู่การลดปริมาณปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม
เอสซีจี จับมือ ปิโตรนาส นั่งประธานร่วมประชาคม ในสภาเศรษฐกิจโลก ผลักดันอาเซียนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ครั้งล่าสุด ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เปิดตัว "ประชาคมผู้นำอาเซียนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม" (The ASEAN's Leaders for Just Energy Transition) โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ นายมูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปิโตรนาส ร่วมเป็นประธาน เพื่อผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า "ประชาคมดังกล่าว เป็นการรวมตัวของบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ พลังงาน การเงิน การเกษตร วัสดุ สาธารณูปโภค และยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประชากร 680 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากกว่าเท่าตัว ถึงแม้หลายประเทศพยายามผลักดันนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และวิกฤติพลังงานโลก เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

"จากการที่ทั่วโลกมีเป้าหมายร่วมกันมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 แต่ละประเทศจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน นอกเหนือจากการเริ่มลงมือทำในทันทีแล้ว ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอนาคตของการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้" นายรุ่งโรจน์ กล่าว

นายมูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปิโตรนาส กล่าวว่า "ในฐานะที่ปิโตรนาสเป็นผู้ให้บริการพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนรายสำคัญ เราเห็นชัดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นความท้าทายของภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันมหาศาลเช่นกัน ถ้าทุกประเทศในอาเซียนร่วมมือกัน ประชาคมนี้มุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางให้ทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมมือกันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม"

ประชาคมผู้นำอาเซียนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม จะผลักดันให้เกิดเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วโลก เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนในอาเซียน โดยนำแนวคิดจากทั่วโลกมาปรับใช้ เกิดการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ กับผู้มีบทบาทสำคัญ อาทิ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ [email protected]: @scgnewschannel

ที่มา: เอสซีจี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ