OR จับมือ กรมควบคุมมลพิษ และพันธมิตร ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

จันทร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๓ ๐๙:๐๒
OR ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย OR พร้อมจัดตั้งจุดรับทิ้งของเสียอันตรายภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 สถานี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีนางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กร ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช กรมควบคุมมลพิษ ด้วยการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

OR มีความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมชุมชนมาโดยตลอดผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแยก แลก ยิ้ม ใน พีทีที สเตชั่น ที่ช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ (Recycle) ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ OR ได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน โดย OR ได้จัดตั้งจุดรับทิ้งของเสียอันตรายภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 สถานี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมชุมชน ตลอดจนให้ผู้คนในสังคมชุมชนเกิดการรับรู้และมีแรงจูงใจในการนำขยะมาแยกภายใน พีทีที สเตชั่น อีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR's SDG หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย "G" หรือ "GREEN" ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป

ที่มา: ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี